Search

Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring | 1:a upplagan

av Ingegerd Tallberg Broman, Ann-Christine Vallberg Roth och Lena Rubinstein Reich

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2017-01-02
Upplaga 1
Antal sidor 352
ISBN 9789144112596
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Pedagogik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Det här är en bok för dig som avser att arbeta med professionell yrkesutövning i förskolan. Författarna belyser hur förskolans uppdrag ställer komplexa och förändrade krav på den professionella kompetensen. 


Boken tar upp en rad teman, till exempel

  • att leda och organisera
  • att skapa trygghet och välbefinnande
  • att samverka, utveckla vetenskapligt förhållningssätt och forskningsbasera
  • att undervisa, dokumentera och sambedöma
  • att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.
 

Boken handlar om professionell yrkesutövning i förskolan i ett nutida perspektiv med historiska kopplingar. Centrala aspekter på detta ämne diskuteras i teman och relateras till styrdokument, forskning och empiriska exempel. Underrubriken Kontinuitet och förändring vill framhäva att trots att många förändringar har skett i uppdraget finns det en kontinuitet att vara medveten om. Många av de professionella kompetenser som efterfrågas i förskolan har en gedigen bas 
i förskolans och förskollärarprofessionens historia.

Professionell yrkesutövning i förskola vänder sig till studenter i förskollärarutbildning. Det är en kursbok lämplig att återkomma till under hela utbildningen. Den vänder sig också till verksamma pedagoger, arbetslag, förskolechefer, skolpolitiker och skoladministratörer som ansvarar för eller berörs av frågor kopplade till professionell yrkesutövning i förskola.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 5 

 8 

 2 

 9 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng