Search

Andraspråkets grammatik | 1:a upplagan

av Anna Flyman Mattsson

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Danskt band
Utgiven 2021-08-19
Upplaga 1
Antal sidor 224
ISBN 9789144129129
Kategori(er) Språk & ordböcker
 ↳ Grammatik
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Denna grundbok med tillhörande övningsbok belyser andraspråkets grammatik hos personer som lär sig svenska som ett andraspråk. Syftet är att ge t.ex. blivande lärare i svenska som andraspråk kunskap om vad som utgör svårigheter i svenskan och hur typiska inlärarformer ser ut och utvecklas. Upplägget i boken bygger på att ”hitta rätt fel och fel som är rätt”. Tanken är att läsaren dels ska lära sig att skilja på olika typer av fel (hitta rätt fel), vilket i förlängningen påverkar vad man ska undervisa om, dels se vissa fel som ett steg framåt i utvecklingen (fel som är rätt), vilket bidrar till en bredare syn på språkutveckling. Att hitta rätt fel och fel som är rätt mynnar båda ut i möjligheten att effektivisera och individualisera grammatikundervisningen. Ju mer precist en lärare kan identifiera en inlärares svårigheter, desto större möjlighet finns det för eleven att träna just detta. Författaren tar upp olika delar av grammatiken, som lexikon, ordklasser, fraser, satser och textens grammatik. Varje kapitel inleds med en beskrivning av svenska språkets struktur och vilka svårigheter som finns för andraspråksinlärare. Därefter följer genomgångar av hur andraspråkstexter kan analyseras utifrån de typiska svårigheterna. Andraspråkets grammatik riktar sig till studerande på högskola och universitet som läser ämnet svenska som andraspråk. Boken ger också värdefullt stöd till lärare i svenska som andraspråk i grundskola och gymnasium. I den tillhörande övningsboken Andraspråkets grammatik. Övningsbok tränas de analyser av typiska grammatiska svårigheter i svenska som andraspråk som introduceras i denna huvudbok. För varje moment finns ett antal autentiska texter att analysera i övningsboken, och till majoriteten av texterna finns kommenterade lösningsförslag.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 1 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng