Search

Ordens värld - Svenska ord - struktur och inlärning | 3:e upplagan

av Ingegerd Enström

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2020-08-19
Upplaga 3
Fler upplagor 2010/1, 2018/2
Antal sidor 192
ISBN 9789144140933
Kategori(er) Språk & ordböcker
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Alla lärare är säkerligen måna om att deras elever ska lära sig många ord, att de så snabbt som möjligt ska bygga upp ett rikt ordförråd inom olika områden. För att kunna gå i land med uppgiften behöver lärare skaffa sig teoretiska insikter om hur ordförrådet är uppbyggt och hur ordinlärning går till. Först då kan under­visningen bedrivas på ett systematiskt och effektivt sätt och elevernas ordinlärning underlättas. Ordens värld är indelad i fyra delar. Del 1 ger övergripande kunskap om ord, ordförråd och ordinlärning. Del 2 presenterar ordförrådets inre struktur, till exempel vilka olika betydelserelationer som finns mellan ord, hur ord lagras i hjärnan och hur man kan dra nytta av denna kunskap i inlärningen. Del 3 beskriver på ett systematiskt sätt ordförrådets yttre struktur, hur svenska ord är uppbyggda. Till varje del finns ett stort antal praktiska övningsuppgifter. Del 4 tar upp frågor av mer övergripande karaktär, som skillnaderna mellan inlärning av ett andraspråk och ett främmande språk och mellan explicit och implicit ordundervisning. Boken är främst avsedd för universitetskurser i svenska som andraspråk och svenska språket samt inom lärarutbildningen och lärarfortbildningen. Den kan också vara till nytta för mycket avancerade inlärare i svenska som andraspråk. Ordens värld ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna tredje upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den andra upplagan.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 5 

 0 

 3 

 9 

 6 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng