Search

Handlingsoffentlighet och sekretess | 14:e upplagan

av Håkan Strömberg och Bengt Lundell

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2023-05-22
Upplaga 14
Fler upplagor 2007/10, 2009/11, 2015/12, 2019/13
Antal sidor 112
ISBN 9789144162355
Kategori(er) Juridik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlig­hets­principen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område. Boken ger även en orientering till europarätten på området.

Denna fjortonde upplaga har uppdaterats med hänsyn till ändringar i lagstiftningen. En allmän översyn av innehåll och språk har också skett.

Handlingsoffentlighet och sekretess riktar sig till alla som studerar juridik. Den är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 2 

 3 

 5 

 0 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng