Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar | 4:e upplagan

av Heléne Thomsson, Christer Johansson, Christian Ax och Håkan Kullvén

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2009-08-28
Upplaga 4
Fler upplagor 1900/4, 2015/5, 2021/6
Antal sidor 320
ISBN 9789147094592
Kategori(er) Ekonomi & management
 ↳ Finansiering & kalkylering
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Den nya ekonomistyrningen är en grundläggande lärobok i ekonomistyrning. Boken förenar en genomgång av grunderna inom ekonomistyrningen med en utförlig behandling av utvecklingen inom området under senare år. Idén är att behandla de eviga frågorna och den senaste utvecklingen i ett sammanhang.

I den nya upplagan är formatet annorlunda än tidigare och innehållet fylligare. Bokens innehåll är sedan tidigare bl.a. budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, intern redovisning, standardkostnader och internprissättning. De ämnesområden som tillkommit är investeringskalkylering och ekonomistyrning av projekt. Omarbetningarna gäller bl.a. kapitlet om standardkostnader där texten komprimerats något i den nya upplagan. Det finns en faktabok och en övningsbok med tillhörande lösningar. Övningsboken innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt "sant eller falskt"-frågor och är uppbyggda kring olika situationer i tillverknings-, tjänste- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.

Läs mer
Traditionella inslag som Budgetering, Resultatplanering, Produktkalkylering, Investeringskalkylering, Intern redovisning, Standardkostnader, Internprissättning behandlas utförligt i en modern framställning. Nyare inslag som utförligt behandlas är Horisontell ekonomistyrning, Processtyrning, Balanserat styrkort, Intellektuellt kapital, Economic Value Added (EVAT), Icke-finansiella nyckeltal, Benchmarking, Målkostnads- och kaizenkalkylering, Budgetlöst företagande, Aktivitetsbaserad budgetering, Icke-finansiell budgetering, Rullande prognoser, ABC-kalkylering och Ekonomistyrning av projekt.

Om författarna
Christian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar nu som ekonomichef på Precio Systemutveckling AB. Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid KTH i Stockholm

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 2 

 9 

 4 

 3 

 0 

 2 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng