Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Speciell förvaltningsrätt | 18:e upplagan

av Håkan Strömberg och Bengt Lundell

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2011-09-05
Upplaga 18
Fler upplagor 2008/17, 2014/19, 2019/20
Antal sidor 226
ISBN 9789147095933
Kategori(er) Juridik
 ↳ Förvaltningsrätt
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den speciella förvaltningsrätten inom juristutbildningen och andra universitets- och högskoleutbildningar. Den kan också vara till nytta för verksamma jurister, som vill friska upp sina kunskaper.

Läs mer
Boken ger en överblick över de rättsregler som gäller för vissa viktigare grenar av den offentliga förvaltningen. Framställningen har begränsats till ett representativt urval av lagar och andra författningar som har särskilt stor betydelse för relationerna mellan myndigheter och enskilda, och som samtidigt är av mer allmänt intresse. Huvudvikten har lagts vid politirätten (polisväsendet, ordningslagstiftningar, utlänningslagstiftningen m fl) och socialrätten, vilka behandlas relativt utförligt, medan mera kortfattade översikter ges över kulturförvaltningsrätt, kyrkorätt och försvarsförvaltningsrätt.
Denna upplaga är omarbetad och aktualiserad med anledning av bl a den nya socialförsäkringsbalken, den nya plan- och bygglagen och ändringar i miljölagstiftningen samt annan ny lagstiftning inom ett flertal av de områden som behandlas i boken.
Ur innehållet:
Polisväsendet – Ordningslagstiftningen – Miljö- och hälsoskyddslagstiftningen – Räddningstjänstlagstiftningen – Plan- och bygglagstiftningen – Vägtrafiklagstiftningen – Utlänningslagstiftningen – Socialtjänsten – Vård av unga – Vård av missbrukare – Psykiatrisk tvångsvård – Stöd och service till vissa funktionshindrade – Hälso- och sjukvården – Socialförsäkringar – Speciella bidragsformer – Folkbokföring – Kulturförvaltningsrätt – Kyrkorätt – Försvarsförvaltningsrätt

Om författarna
Håkan Strömberg var professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet. Docent Bengt Lundell, vid juridiska institutionen, Lunds universitet står för omarbetningarna sedan 14:e upplagan.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 3 

 2 

 5 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng