Search

En rosa pedagogik : Jämställdhetspedagogiska utmaningar | 1:a upplagan

av Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2011-09-22
Upplaga 1
Antal sidor 212
ISBN 9789147099511
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Pedagogik
Samhälle & politik
Lägg i varukorgen

Beskrivning

En rosa pedagogik vill visa vad ett jämställdhetsarbete i den svenska förskolan handlar om och hur det växt fram i mötet mellan teori och praktik. På vilket sätt skulle förskolan kunna bli en avgörande jämställdhetspolitisk arena i det svenska samhället?

Läs mer
Boken är skriven inom ramen för forskningsprojektet Förskolan som jämställdhetspolitisk arena med stöd från Vetenskapsrådet. I tretton kapitel presenterar forskare, förskollärare och studerande på master- och forskarutbildningar sina studier och tankar om vad som nu görs i termer av jämställdhet i svenska förskolor (och i viss mån skolor) och hur man vidare kan utmana detta arbete i förskole- och skolpraktiker.
En rosa pedagogik syftar på den utmaning som dagens genuspedagogiska och normkritiska arbete i förskolor och skolor i dag står inför. Färgen rosa är tätt kopplad till femininiteter och sexualiteter och är kodad med såväl lust och överskridande som underordning. Ett omkodande av färgen rosa i det pedagogiska arbetet innebär en utmaning av alla typer av maktrelationer, även av pedagogiska praktiker som stelnar och blir ny norm. En rosa pedagogik innebär ett arbete som på allvar vill utmana föreställningen om två stabila och oföränderliga kön och i stället se kön/genus som en pågående föränderlig multiplicitet.

Om författarna
Redaktörer är Hillevi Lenz Taguchi, docent och lektor, Stockholms universitet, Linnea Bodén, doktorand, Linköpings universitet, och Kajsa Ohrlander, universitetslektor, Stockholms universitet. Medförfattarna är verksamma förskollärare och etablerade forskare och lärare vid flera av landets universitet och högskolor.
Läs intervju med Linnea Bodén i LiU-nytt, publicerat 2011-12-09.
Läs intervju i Stockholms universitets Lärarutbildningsportalen, publicerat 2012-03-15.

Recensioner
"Antologin andas kamp och har en stark viljeinriktning." /.../ "Den här boken läser man inte själv på kammaren, den tar man med sig till sina kollegor för att gemensamt analysera, diskutera och reflektera över det genusarbete som föregår på arbetsplatsen." BTJ-häfte 2012:4, Lektör: Ulf Mårtensson

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 3 

 2 

 1 

 8 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng