Search

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2011-07-18
Upplaga 4
Fler upplagor
Antal sidor 384
ISBN 9789147103577
Kategori(er) Samhälle & politik
 ↳ Samhällskunskap
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Går på djupet - även med uppgifterna!
Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.

Läs mer
Utmärkande drag
- Utgår från individen
- Analyserande uppgifter
- Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder
Experter vågar ta ut svängarna
Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.
Analyserande uppgifter
För att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.
Exposé 1 och 2
Exposé 1 samt 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2.
Exposé 1 inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik.
Exposé 1 har tonvikten på svenska förhållanden, Exposé 2 på internationella förhållanden och ekonomi.
Fyra utgångspunkter
Alla ämnesområden behandlas utifrån:
- Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?
- Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.
- Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.
- Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.
Exposé aktiv 1a1
Exposé aktiv är anpassad för yrkesprogrammens kurs samhällskunskap 1a1.
Boken vänder sig till dem som vill arbeta aktivt med samhällsfrågor. Därför finns det ett stort antal uppgifter under rubrikerna: Kan du detta?, Tänk efter och diskutera, Ta reda på fakta, Analysera och påverka samt Fältuppgifter.
Närhet till eleverna
Exposé aktiv består av två avdelningar: demokratin i samhället respektive arbete och välfärd. Den röda tråden genom hela boken är demokratifrågor. Varje kapitel inleds med en vardaglig situation följt av ett par frågeställningar för att väcka läsarens intresse kring området som ska studeras. Texten är personlig och går från det som ligger nära eleverna till det mer abstrakta.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbar fil och fungerar för samtliga böcker i serien Exposé.
Förutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:
Fakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.
Diskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.
Analys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.
Undersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.

Om författarna
”Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle.”
Michaela Arlt, författare och journalist på Sveriges Radio
Exposé 1, Exposé 1 och 2
Michaela Arlt, journalist, Sveriges Radio
Fuat Deniz, sociolog, Örebro universitet
Kjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Hanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Ci Holmgren, journalist, Sveriges Radio
Fredrika Lagergren, fil.dr i statvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitet
Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet
Annika Svensson, nationalekonom, Riksbanken
Henrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Uppgifter
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Börge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, Stockholm
Exposé Aktiv
Anna Andersson, lärare i samhällskunskap
Jan-Olof Andersson, läromedelsförfattare samt lärare i samhällskunskap och ekonomiska ämnen
Lärarhandledning
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Johan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 2 

 9 

 4 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng