Search

Prov och arbetsuppgifter : en handbok | 1:a upplagan

av Anders Gustavsson, Bo Sundblad och Per Måhl

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2012-08-20
Upplaga 1
Antal sidor 195
ISBN 9789147105571
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Pedagogik
Samhälle & politik
 ↳ Samhällskunskap
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Prov och arbetsuppgifter – en handbok handlar om de bedömningsinstrument som lärare har till sitt förfogande: examinationsuppgifter och rättning/bedömning av prestationer/resultat.

Läs mer
Författarna menar att brister i bedömningsinstrument sätter övriga delar i betygssättningsprocessen ur spel och leder till att betygen inte blir rättssäkra och likvärdiga. Felkonstruerade bedömningsinstrument styr dessutom elevernas arbete i fel riktning och de bidrar inte till kunskapsutveckling.
Boken har tre syften. För det första presenterar författarna en terminologi som bidrar till att lärarna i samverkan utvecklar mer jämförbara bedömningar. För det andra exemplifierar författarna olika sätt att utforma bedömningsinstrument som kan ge underlag för rättssäkra och rimligt likvärdiga betyg relaterade till kunskapskrav. För det tredje ger författarna exempel från den internationella bedömningsforskningen som ansluter väl till de svenska kurs- och ämnesplanernas kunskapskrav.
Prov och arbetsuppgifter – en handbok är en kompletterande bok till Betygssättning – en handbok och vänder sig både till lärarstudenter på alla nivåer och till yrkesverksamma lärare.
Läs Per Måhls debattartikel Jan Björklund är maktlös i klassrummet, i GP 26/8 2013.
Läs Gunnar Hyltegrens replik Tursamt nog är Per Måhl maktlös, i GP 4/9 2013
Läs Per Måhls replik Bra om fler i skolan blev bättre på bedömning och betygsättning, i GP 10/9 2013

Om författarna
Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi och har skrivit ett flertal böcker och artiklar om betygssättning och bedömning.
Se Per Måhl i UR Samtiden - Konsten att sätta betyg, 31/10 2011.
Bo Sundblad är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och har arbetat med kvalitativ bedömning sedan 1979 och med prov och betyg sedan 1985.
Anders Gustavsson är professor i pedagogik och vicerektor för Stockholms universitet.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 2 

 3 

 4 

 3 

 1 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng