Search

Bedömning för lärande i årskurs F-5 - inne i "the Primary Black Box" | 2:a upplagan

av Christine Harrison och Sally Howard

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2014-03-13
Upplaga 2
Fler upplagor
Antal sidor 56
ISBN 9789147111565
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Pedagogik
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Hur kan du som lärare arbeta med formativ bedömning i årskurs F–5?
Betydande forskning visar att formativ bedömning är en av de högst rankade framgångsfaktorerna för elevers lärande i skolan. Syftet med formativ bedömning – eller bedömning för lärande – är att stödja och utveckla elevers lärande. Den skiljer sig därmed från s.k. summativ bedömning, vars huvudsakliga syfte är att rangordna elever eller mäta deras kunskaper.

Läs mer
Författarna skriver att bedömning för lärande ska:
- vara inbyggd i undervisningen och lärandet
- dela lärandemålen med eleven
- hjälpa eleverna att själva se och förstå de kunskapskrav de ska arbeta mot
- engagera eleverna i självbedömning
- ge eleverna feedback som leder dem vidare till nästa steg i lärandet och hur de ska göra
- bygga på tron att alla elever kan utvecklas
- sätta in både lärare och elever i hur man tar emot och reflekterar över den information som bedömningen ger.
Christine Harrison och Sally Howard beskriver olika strategier som fungerat i Primary School. De berättar också om hur lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling och andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet. Ett antal exempel presenteras, som kan anpassas till andra åldrar, andra ämnen och andra undervisningssituationer.
Författarna tar även upp vikten av utvärdering. De konstaterar att utvärdering är en viktig del i all skolutveckling. Den bör exempelvis ske kontinuerligt, i form av besök hos varandra, utbyte av idéer och resurser för att stödja ett professionellt lärande. Boken vänder sig till alla lärare som är intresserade av bedömningsfrågor och skolutveckling.
Det här är en översättning av skriften ”Inside the primary black box – Assessment for learning in the primary classroom”.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 3 

 2 

 0 

 6 

 1 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng