Search

Hemsjukvård | 1:a upplagan

av Mirjam Ekstedt och Maria Flink

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2019-03-15
Upplaga 1
Antal sidor 448
ISBN 9789147112777
Kategori(er) Medicin, vård & fysiologi
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Hemsjukvård blir en allt större del av svensk hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vården som patienter får i det egna hemmet kännetecknas av trygghet, kvalitet och patientsäkerhet.
I denna antologi åskådliggörs patientsäkerhet inom hemsjukvården utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, med ett stort antal patientfall som exempel.

Läs mer
Här beskrivs hur synen på patientsäkerhet har utvecklats fram till idag, olika teoretiska modeller för att förstå säkerhet och orsaken till att olyckor sker eller inte sker. Boken belyser patientsäkerhet inom olika områden som palliativ vård i hemmet, hemrehabilitering och öppenvårdspsykiatri, samt etiska dilemman och specifika riskområden som finns inom hemsjukvård, såsom hot och våld. Vidare tar boken upp patienters och anhörigas roller och möjligheter att medverka till en säker och trygg vård, liksom personalens arbetsvillkor och ledningens ansvar för patientsäkerhet. Boken avslutas med en beskrivning av de utmaningar och möjligheter för en patientsäker vård som följer av digitalisering och ny teknik.
Hemsjukvård riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma eller studerande inom hemsjukvård, eller på andra sätt kommer i kontakt med hemsjukvård.

Om författarna
Redaktörer för boken är Mirjam Ekstedt och Maria Flink. Båda forskar om olika aspekter av trygg och säker vård, och om patienters delaktighet i egenvård vid Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 5 

 0 

 7 

 8 

 6 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng