Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Allmän förvaltningsrätt | 26:e upplagan

av Håkan Strömberg och Bengt Lundell

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2014-07-29
Upplaga 26
Fler upplagor 2008/24, 2011/25, 2018/27, 2022/28
Antal sidor 280
ISBN 9789147114863
Kategori(er) Juridik
 ↳ Förvaltningsrätt
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.

Läs mer
Boken behandlar problem som är gemensamma för hela förvaltningsrättens område, framför allt frågor om den offentliga förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Huvudvikten har lagts vid reglerna om förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna samt om de administrativa rättssäkerhetsreglerna.
Den nya upplagan – den 26:e i ordningen – är uppdaterad och aktualiserad på grund av nyheter i lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Den innehåller också tydligare Europarättsliga kopplingar samt en mer ingående behandling av hur ärendelagen används inom mark- och miljöområdet.

Om författarna
Håkan Strömberg var professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet. Docent Bengt Lundell, vid juridiska institutionen, Lunds universitet, står för omarbetningarna sedan den 22:a upplagan.

Recensioner
"Nuvarande författarens djupa kunskaper gör att boken fortsatt är en ovärderlig lärobok i ämnet och en bra uppslagsbok för alla jurister inom området. En ny organisation för förvaltningsdomstolarna trädde ikraft 2011 och kommenteras vilket gör att tidigare upplagor bör bytas ut." BTJ häfte 11122140, lektör Leif S.Persson

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 3 

 2 

 5 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng