Search

Liber Svenska 7-9 | 1:a upplagan

av Erik Sandberg

Köp begagnad bok

Ej i lager. Bevaka denna bok.

Köp ny bok

Fakta

Förlag Liber AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2020-08-05
Upplaga 1
Antal sidor 384
ISBN 9789147133987
Kategori(er) Språk & ordböcker
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Liber Svenska 7-9 är ett lustfyllt och engagerande läromedel där eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor, oavsett om de läser svenska som första- eller andraspråk.

Grunden i läromedlet är ett antal större litteraturbaserade teman, där skönlitterära texter möter andra texttyper såsom artiklar, faktatexter, dikter och låttexter. Temakapitlen varvas med mer faktabaserade kapitel som behandlar olika delar av det centrala innehållet. Liber Svenska 7–9 innehåller även en uppslagsdel med Skrivarskola, Olika typer av texter och grammatik.

Liber Svenska 7–9 ger stor valfrihet för lärare och elever.
- Välj att arbeta med tryckt bok och digitalt övningsmaterial eller med heldigitalt läromedel.
- Välj att följa läromedlets inbyggda struktur eller plocka fritt i den ordning du vill.
- Välj att låta alla elever arbeta med samma uppgifter eller visa och dölj utifrån elevernas behov.

Läs mer
Inom varje litteraturbaserat tema möts olika typer av texter på samma tema, vilket ger vidgade perspektiv och skapar förståelse både för andra människor och för språkliga strukturer och texters uppbyggnad. I Liber Svenska sker inte endast textmöten, utan eleven ges förutsättningar att göra textkopplingar. Detta kan vara kopplingar till egna erfarenheter, andra texter eller sin egen och författarens omvärld. Även bild och ljud får stort utrymme.
Fokus ligger på texternas innehåll, men även skönlitterära texters och sakprosatexters struktur och språk tas upp i Olika typer av texter.

Utöver de litteraturbaserade temana innehåller Liber Svenska 7–9 ett stort material med texter och uppgifter kring nordiska språk, nationella minoritetsspråk, litteraturhistoria, studieteknik, medier, källkritik och annat som ingår i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk.

Elevernas förmågor att skriva, läsa och tala tränas kontinuerligt. Funktionell grammatik, genretypiska drag, språkriktighet och ordkunskap tas också upp och tränas inom olika teman. Till varje tema finns mindre och större skrivuppgifter.

Läromedlets digitala delar har funktioner som stöttar elever på olika sätt. Text kan fås uppläst eller presenterad med typsnitt, bakgrund och färg som underlättar läsning. Ord kan markeras och fås förklarade på olika språk under läsningen. För elever som läser svenska som andraspråk finns ytterligare former av stöttning, så som hjälp med förförståelse och kontext. Det finns anpassade texter som läraren kan tilldela och dölja för att individanpassa.

Med Liber Svenska Digital får du ett lustfyllt, engagerande läromedel som dessutom garanterar att eleverna i åk 7-9 ges möjlighet att utveckla de förmågor som läroplanen lyfter fram, och som tar upp det centrala innehållets alla delar.

Om författarna
Erik Sandberg är legitimerad lärare och har varit verksam på både grundskole- och gymnasienivå i Uppsala. Erik har skrivit texter, uppgifter och annat till flera läromedel, bland annat Libers grundläromedel Svenska för dig åk 7-9, Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 och Språkstart Svenska som andraspråk. Hans texter har ett tydligt elevfokus och hamnar därför väldigt nära eleverna och deras begreppsvärld. Av den anledningen utgör hans texter ett mycket bra underlag för många slags diskussioner och för färdighetsträning.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 2 

 8 

 2 

 0 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng