Search

Praktisk vetenskapsteori för lärare | 1:a upplagan

av Åke Grönlund, Anna-Lena Kempe och Matilda Wiklund

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Gleerups Utbildning
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2021-08-10
Upplaga 1
ISBN 9789151106854
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Pedagogik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Den här boken handlar om vad vetenskap är och är tänkt att hjälpa lärare att förstå och kritiskt reflektera över hur forskning kan bidra till att utveckla, utforma och utvärdera undervisningen. 

Skolan ska vila på vetenskaplig grund, men vad innebär det i praktiken? Hur kan läraren förstå, värdera och använda forskning i sin profession? Hur kan forskning användas för att designa undervisning, material och lärmiljöer? Och hur kan läraren systematisera och dokumentera sina didaktiska val i klassrummet baserat på forskning?

Det är viktigt att kunna bedöma om och när ett visst forskningsresultat är relevant för lärares verksamhetsnära frågor. Kunskaper i vetenskapsteori gör det möjligt för lärare att reflektera över professionen och lärarrollen – och kanske inte minst över hur kunskap produceras i samhället, får status som ”fakta” och därmed hamnar i skolans läromedel och kursplaner. 
Lärare som kan mer om vetenskaplig kunskap och forskningsprocessen får också ökade möjligheter att tillsammans med kollegor ta ställning till forskningsresultat och underbygga sina didaktiska val. På så sätt utvecklas ett slags vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket.

Författarna Åke Grönlund, Anna-Lena Kempe och Matilda Wiklund har alla lång erfarenhet av undervisning och av forskning som rör läraryrket.Åke Grönlund är professor i informatik vid Örebro universitet. Han har tidigare varit lärare och studierektor inom grundskolan, huvudsakligen på högstadiet. Åkes forskning handlar om människors förhållande till teknik i olika sammanhang.
Anna-Lena Kempe är docent i didaktik vid Stockholms universitet och specialiserad på att analysera, organisera och designa villkor för lärande i olika sammanhang. Hon har i sin forskning ett särskilt intresse för multimodal kommunikation.
Matilda Wiklund är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och har under lång tid arbetat med lärarutbildning vid Örebro universitet. Hennes forskning rör relationer mellan utbildning och medier, bland annat digitalisering inom utbildning.Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 2 

 9 

 4 

 3 

 0 

 2 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng