Search

Gud och det utvalda folket : Inledning till Gamla testamentet | 3:e upplagan

av Åke Viberg och LarsOlov Eriksson

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Verbum AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2021-10-25
Upplaga 3
Fler upplagor 2009/2
Antal sidor 240
ISBN 9789152638989
Kategori(er) Religion
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Gud och det utvalda folket är en introduktionsbok med fokus på historiska, litterära och teologiska frågeställningar i relation till Gamla testamentets enskilda böcker och deras tillkomst. Boken ger en bakgrund till Israels historia, geografi och samhälle och de enskilda bibelböckerna presenteras var för sig. Läsaren får en religionshistorisk bakgrund och en genomgång av de olika metoder som används inom den bibelvetenskapliga forskningen. Avslutningsvis följer en presentation av hur Gamla testamentets texter tolkas i vår samtid. Boken vänder sig främst till teologistuderande, präster och pastorer. Detta är en reviderad upplaga där uppgifter har uppdaterats och aktualiserats utifrån dagens forskningsläge. 


Författare: 
LarsOlov Eriksson, teol dr, docent, lektor emeritus i exegetisk teologi
Åke Viberg, teol dr, docent, lektor i exegetisk teologi med inriktning på Gamla testamentet
Blaženka Scheuer, teol dr, universitetslektor i Gamla testamentet
Göran Eidevall, TD, prof. i Gamla testamentets exegetik
Josef Forsling, teol dr, lektor i Bibelvetenskap med inriktning på Gamla testamentet
Lina Sjöberg, teol dr, högskolelektor vid  institutionen  för genus, kultur och historia vid Södertörns högskola
Mikael Larsson, teol dr, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik
Stig Norin, teol dr, professor emeritus i Gamla testamentets exegetik
Staffan Olofsson, teol dr, professor emeritus i Gamla testamentets exegetik
Dag Oredsson, teol dr i Gamla testamentets exegetik

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 2 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng