Search

Fastighetsköp | 22:a upplagan

av Folke Grauers

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur AB
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2021-05-27
Upplaga 22
Fler upplagor 2009/19, 2012/20, 2016/21
Antal sidor 360
ISBN 9789154405800
Kategori(er) Juridik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfattande HD-praxis främst rörande fel enligt 4 kap 19 § jordabalken; denna praxis analyseras och systematiseras i boken. Boken används i juristutbildningar i hela landet och den bör vara till nytta även för praktiskt verksamma jurister. Framställningen är översedd i sin helhet och förd á jour med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis. Folke Grauers har varit professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet. Han har specialiserat sig på främst fastighetsköp och andra avtalstyper beträffande fast egendom.Vidare har Folke Grauers varit professor vid Malmö högskola i fastighetsvetenskap med inriktning mot avtalsrätt och mäklarrätt. Folke Grauers är sedan 1992 ordförande i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN, en branschnämnd som bedömer skadeståndskrav mot fastighetsmäklare och tvister om förmedlingsprovision.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 1 

 2 

 4 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng