Search

Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik | 1:a upplagan

av Anders Gustavsson, Hans-Erik Hermansson och Martin Molin

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Bokförlaget Daidalos
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2008-03-26
Upplaga 1
Antal sidor 264
ISBN 9789171732668
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Socialt arbete
Samhälle & politik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

När socialpedagogiken utvecklades i Tyskland på 1800-talet, av bland andra filosofen Paul Natorp, betonades att allt lärande och all kunskap har en social sida. Det är också utgångspunkten för denna antologi. Socialpedagogiken är en social pedagogik.Den svenska litteraturen på området har framför allt handlat om socialpedagogiken, dess kunskapsfält och historia. Det här är en bok i socialpedagogik. Författarna tar upp socialpedagogikens kärnfrågor, såsom delaktighet, utanförskap, identitet och makt. De utgår från den nyare forskning om människors meningsskapande, lärande och socialisation som brukar betecknas som socialkonstruktivism. Bokens inledning ger en presentation av det socialkonstruktivistiska perspektivet och dess tillämpning inom socialpedagogiken. De följande kapitlen ger exempel på aktuell svensk socialpedagogisk forskning.»Socialpedagogiken är av tradition särskilt intresserad av utanförskap och underordning - ofta kopplat till vad som betraktas som normalt och avvikande. Avvikelser beskrivs ibland som ?a-socialitet?, som om det skulle finnas människor som så att säga ?gått miste om hela eller delar av det sociala lärandet?. Det synsättet har vi inte i den här boken. Tvärtom ser vi även utanförskap, avvikelser och underordning som socialt konstruerade. En annan positionsbestämning är också viktig.Länge har forskningen om avvikelse, underordning och utanförskap handlat om människor som är avvikande och onormala. I vår tids socialpedagogiska perspektiv har detta synsätt vänts uppochned.Intresset riktas inte längre enbart mot avvikarna och vad som skiljer de så kallade "normala" från ?de onormala?, utan i stället mot hur normalitet/avvikelse och delaktighet/utanförskap konstrueras i de komplexa socialisationsprocesser som pågår i ett samhälle.»Ur Anders GustavssonsinledningMartin Molin är verksam vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.Anders Gustavsson är verksam vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.Hans-Erik Hermansson är verksam vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 0 

 9 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng