• Inga resultat

Search

Mediekultur och mediesamhälle | 3:e upplagan

av Jostein Gripsrud

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Bokförlaget Daidalos
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2011-05-19
Upplaga 3
Fler upplagor 2002/2
Antal sidor 435
ISBN 9789171733351
Kategori(er) Media & kommunikation
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Massmedierna öppnar våra privata liv mot omvärlden. De ger material för tanken och de sätter känslorna i rörelse. De ingår i ekonomiska, politiska och kulturella processer och de omfattar många genrer - från reklam till nyhetsjournalistisk, från såpoperor till idrottsreferat, från politiska debatter till action-filmer.Jostein Gripsrud har skrivit en övergripande introduktion till ämnet medievetenskap. Medievetenskap är en disciplin som förenar en rad olika ämnes- och forskningstraditioner. Författaren försöker integrera dess humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och ger inte minst det historiska perspektivet en viktig roll. I centrum för mediestudiet sätter författaren mediernas »texter» - det vi möter som »mediekonsumenter» - och han försöker genomgående att relatera de teoretiska perspektiv som introduceras till konkreta exempel och analyser.Mediekultur - mediesamhälle är en engagerad och engagerande bok, som inviterar läsaren till en kritisk diskussion om mediernas roll i det moderna samhället.Jostein Gripsrud är professor i medievitenskap vid Universitetet i Bergen och aktiv mediedebattör. Han har bl a utgivit The Dynasty Years: Hollywood and Critical Media Studies.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 6 

 9 

 6 

 3 

 8 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng