Search

Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen

Köp begagnad bok

Ej i lager. Bevaka denna bok.

Köp ny bok

Fakta

Förlag Jure Förlag
Språk Svenska
Bandtyp Inbunden
Utgiven 2023-05-26
Antal sidor 331
ISBN 9789172239159
Kategori(er) Juridik
 ↳ Sjörätt
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Svensk Sjörättsföreningen bildades år 1987 genom en sammanslagning av Svensk Förening för Internationell Sjörätt och Sjörättsföreningen i Göteborg. Svenska Sjörättsföreningens skriftserie är ett arv från Sjörättsföreningen i Göteborg. I samband med 75-årsdagen för bildandet av denna förening ges ett jubileumsnummer ut i skriftserien med titeln Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen. Boken består av 21 artiklar, en kort historisk beskrivning av bildandet för Sjörättsföreningen i Göteborg och en förteckning över skriftserien. Redaktionskommittén har bestått av Paula Bäckdén, Anders Leissner och Mattias Widlund. Innehåll: - Estonia – En seglats i det franska rättssystemet av advokaten Jörgen Almelöv - När och fjärran – Regelutveckling inom autonom sjöfart, särskilt om fjärroperatörens roll och ansvar av jur.dr Jeanette Andersson &juristen Lina von Schedvin - New and expected future air emissions regulations for shipping av advokaten Gudmund Bernitz - Straffrättslig jurisdiktion på havet av advokaten, Ph.D. Paula Bäckdén - Shipsale 22 – a new S&P form av professor emeritus Lars Gorton - Statlig krigsförsäkring – då och nu av jur.kand. Sten Göthberg - Befraktningsrätten – då och nu jämte en dom om liggetid av professor emeritus Hannu Honka - Kaffesäckarna i Rio– Några reflektioner kring sjörättens utveckling under 65 år av jur.kand., sjökapten Rolf Ihre - Kan “soft law” bidra till utvecklingen av den internationella sjörätten? av f.d. hovrättslagmannen, jur.dr h.c. Måns Jacobsson - Om likheter och olikheter vid direktkrav i nordisk sjöförsäkring av jur.dr, justitierådet i Högsta domstolen Svante O. Johansson - Containerdemurrage – En analys av det engelska rättsläget och förhållandet till svensk rätt av advokaten Andréa Jällbrink och juristen Linnéa Abdallah - Sjövägsreglerna och deras tillkomst i Sverige av jur.mag. Alexander Larsson - Utgör skada från en fartygsblockad en sakskada? av advokaten Herman Ljungberg - MASS-hysteri? – Om den internationella regleringen av autonoma fartyg av professor Henrik Ringbom - Baggrundsretten som benchmarking værktøj i kontekst af passagerrettigheder av advokaten Lars Rosenberg Overby - En djupdykning i sjölagens preskriptionsregler av advokaten Jonas Rosengren - Regleringen av sjöfarten – Om framväxten av olika modeller för reglering av sjöfarten av professor Johan Schelin - Pedagogiken i transporträtten – En alternativ modell för presentation av transporträttsliga kärnbestämmelser av jur.kand. Göran Stöth - Skadeståndsansvar vid båtkollisioner – Något om tillämplig lagstiftning av professor emeritus Hugo Tiberg - Skadeståndsansvaret vid lotsning – särskilt med beaktande av bestämmelserna om fjärrlotsning av professor emeritus Peter Wetterstein - Hindras fjärroperation av fartyg genom befälhavarens förpliktelser vid sjönöd och annan fara? av advokaten Mattias Widlund
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 0 

 8 

 0 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng