Search

Talstegen | 1:a upplagan

av Ronald Alfredsson och Inga Sjödin

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Folkuniversitetets förlag
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2007-09-22
Upplaga 1
Antal sidor 102
ISBN 9789174346022
Kategori(er) Språk & ordböcker
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Talstegen är en övningsbok i muntlig färdighet och uttal. Boken är lämplig för den som har studerat svenska som andra/främmande språk i ett par terminer och som nu vill förbättra förmågan att uttrycka sig muntligt på en mer avancerad nivå.
Talstegen är indelad i 15 kapitel varav de flesta tar upp en särskild genre. Man börjar med mer konkreta genrer och avslutar med abstrakta. Övningarna handlar t.ex. om att berätta, beskriva föremål och personer, förklara begrepp och processer, intervjua, göra jämförelser, presentera böcker hålla föredrag och argumentera.
Talstegen tar även upp exempel på vanliga samtalsfraser som man kan ha nytta av i kontakten med svenskar. Man får även träna på att tala oförberett och att hitta strategier för hur man kan omformulera sig när man saknar ett speciellt svenskt ord.
Uttalsövningar och uttalskommentarer finns i ett särskilt kapitel i slutet av boken och här läggs särskild vikt vid betoningens betydelse i svenskt tal.
Talstegen avslutas med ett repetitionskapitel med flervalsfrågor där läsaren kan testa sina kunskaper
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 5 

 0 

 4 

 1 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng