Search

Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa kyrkans troslära och andl | 1:a upplagan

av Hilarion Alfejev

Ej i lager

Fakta

Förlag Artos & Norma Bokförlag
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2010-11-08
Upplaga 1
Antal sidor 339
ISBN 9789175804767
Kategori(er) Religion
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Efter 70 år av statligt påbjuden ateism och återkommande förföl jelser, har den Ryska Kyrkan under de senaste två decennierna ge nomgått en närmast mirakulös pånyttfödelse och förnyelse. I en ständig ström byggs och restaureras kyrkor, grundas nya försam lingar, kloster och läroanstalter, öppnas nya centra för socialt och humanitärt arbete, helgonförklaras nya martyrer och bekännare, och utbildas nya präster och teologer.Svårigheterna är många; den nya friheten innebär många utma ningar. En utmaning utgörs av att många i de nya generationerna har diffusa föreställningar om vad kristen tro är. Under sovjettiden var religionsundervisning förbjuden utom i hemmen och läro böcker i kristendom var inte vad de kyrkliga förlagen tilläts pro ducera. Här fanns ett tomrum som först nu börjar fyllas.En av de mest framstående i den nya generationen av teologer, lärare och kyrkoledare är metropoliten Hilarion (Alfejev) av Vo lokolamsk. Hans bok »Trons mysterium«, tänkt som en lättill gänglig introduktion till ortodox troslära för hans unga landsmän, utgavs första gången på ryska år 1996 och har hittills utkommit i fem upplagor. Boken har översatts till en rad språk, inte enbart eng elska, franska, tyska och italienska utan även exempelvis polska, fin ska och serbiska. Nu kommer en efterlängtad svensk utgåva. Förfat tarens förtrogenhet med de syriska och grekiska kyrkofäderna, hans djupa förankring i den ryska fromhetstraditionen, tillsammans med hans kunskaper om modern teologi i Väst och hans internationella erfarenheter, borgar för en genuin och modern vägledning till den ortodoxa tron.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 1 

 2 

 5 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng