Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Ekonomisk familjerätt | 7:e upplagan

av Folke Grauers

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Karnov Group
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2008-09-01
Upplaga 7
Fler upplagor 2012/8, 2016/9
Antal sidor 285
ISBN 9789176102886
Kategori(er) Juridik
 ↳ Familjerätt
Lägg i varukorgen

Beskrivning

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. faderskap, vårdnad och adoption) berörs kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till familjerätten men gåvoavtalet har störst betydelse mellan anhöriga; boken innehåller därför ett avsnitt om gåva. Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på avtal och andra rättshandlingar (t.ex. äktenskapsförord, testamenten och skifteshandlingar) och tydliggör med uppställningar och sifferexempel. I denna sjunde upplaga har författaren gjort en mängd ändringar och kompletteringar och fört framställningen à jour fram till sommaren 2008. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor och till praktiskt verksamma jurister, men även till den intresserade lekmannen. FOLKE GRAUERS är professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet. Han är även gästprofessor vid Malmö högskola och engagerad i fastighetsmäklarutbildningen där. Vidare är han ordförande i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, en branschnämnd som prövar ersättningskrav mot mäklare, provisionstvister och tvister om fel i fastighet.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 1 

 2 

 5 

 6 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng