Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten | 1:a upplagan

av Nils Jareborg och Sandra Friberg

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Iustus
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2010-11-15
Upplaga 1
Fler upplagor 2015/2
Antal sidor 331
ISBN 9789176787717
Kategori(er) Juridik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik, koncis framställning av brotten mot person (BrB kap. 3–7), förmögenhetsbrotten (BrB kap. 8–12) samt vissa specialstraffrättsliga brott av liknande art. Relativt sett stort utrymme ägnas åt förmögenhetsbrotten, vilka ofta anses svårtillgängliga till sin uppbyggnad eftersom de förutsätter ett samspel med civilrättslig lagstiftning samtidigt som begreppsbildningen inte alltid är densamma som där. Boken utgör den tredje delen i den bokserie, som givits namnet Svensk straffrätt, och den är avsedd att användas tillsammans med läroboken Kriminalrättens grunder (del I). I Kriminalrättens grunder behandlas straffrättens allmänna läror och de frågor som alltid måste besvaras vid bedömande av huruvida brott har förövats.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 3 

 2 

 4 

 6 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng