Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Övningar i skatterätt | 21:a upplagan

av Eleonor Kristoffersson och Lena Hiort Af Ornäs Leijon

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Iustus
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2014-03-12
Upplaga 21
Fler upplagor 2010/17, 2011/18, 2012/19, 2013/20, 2016/23, 2017/24, 2008/15, 2018/25, 2019/26, 2020/27
Antal sidor 273
ISBN 9789176788721
Kategori(er) Juridik
 ↳ Skatterätt
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det finns även avsnitt med övningsuppgifter i mervärdesskatt och sociala avgifter. Övningsexemplen är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter. Den tjugoförsta upplagan behandlar skattereglerna så som de tillämpas vid 2015 års fastställande av skatt. Nytt för i år är att skatten på förvärvsinkomster har sänkts genom en förstärkning av jobbskatteavdraget, skatten för utomlands bosatta har sänkts från 25 till 20 procent, löneunderlagsregeln för fåmansföretag har ändrats, reglerna för ideell sektor har reformerats genom förtydliganden och justering av ändamålskravet, verksamhetskravet och fullföljdskravet. Räntesatsen för positiv räntefördelning har höjts från statslåneräntan ökad med 5,5 procentenheter till statslåneräntan ökad med 6 procentenheter. Inom socialavgiftsområdet har ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling införts. På mervärdesskatteområdet har ansöknings- och anmälningsförfarandet vid frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler slopats och deklarationstidpunkten för dem som helårsredovisar moms har samordnats med tidpunkten att lämna inkomstdeklaration. Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i skatterätt och beskattningsrätt. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning, eller uppdatera sina kunskaper, om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 5 

 0 

 3 

 9 

 7 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng