Search

Kritisk retorikanalys : text, bild, actio | 1:a upplagan

av Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Retorikförlaget
Språk Svenska
Bandtyp Danskt band
Utgiven 2016-01-18
Upplaga 1
Antal sidor 172
ISBN 9789186093280
Kategori(er) Språk & ordböcker
 ↳ Svenska
Media & kommunikation
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Behöver du verktyg för att genomskåda och förstå de olika slags budskap som omger och vill påverka oss alla? Både verbala, ickeverbala och visuella? Då är detta boken för dig.Den främsta målgruppen är retorikstudenter på olika nivåer som står inför uppgiften att analysera retoriska objekt, från enskilda analyser till större uppsatser. Men även studenter från andra discipliner som intresserar sig för text- och bildanalys kan ha nytta av retorikens metodiska angreppssätt.Boken kan även erbjuda hjälp och inspiration till journalister, lärare och andra som arbetar med tolkning och förståelse av övertygande budskap. "Retorikanalys utgår i princip från en lekmannaståndpunkt. Den intresserar sig i allmänhet för hur visuella objekt kommunicerar med en allmän publik, där experter visserligen ingår, men som en grupp i en mångfald av olika mottagare. En tidningssida görs inte för journalister eller medieforskare utan för respektive tidnings tänkta heterogena målgrupper. Samma sak gäller för i princip alla slags offentliga budskap som ju per definition ska vara tillgängliga för allmänheten. Ju mer man som analytiker vet om exempelvis en konstart, desto mer kan givetvis sägas om dess djupare betydelse. Men man behöver inte vara konstexpert för att låta sig påverkas av en tavla eller för att analysera dess funktion."

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 2 

 9 

 4 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng