Search

Global ekonomi : en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi | 2:a upplagan

av Claes Berg

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2012-01-23
Upplaga 2
Antal sidor 555
ISBN 9789186949082
Kategori(er) Ekonomi & management
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Global ekonomi baseras på erfarenheter från många länder och från det globala ekonomiska systemet. Den ger en bred, modern och lättillgänglig introduktion till nationalekonomi, politisk ekonomi samt internationell och finansiell ekonomi i ett långsiktigt perspektiv. I denna nya upplaga ges en utförlig beskrivning av finanskrisen som började i USA, spreds till många länder och utvecklades till en skuldkris i Europa. Flertalet kapitel är uppdaterade - till exempel de som gäller arbetsmarknad, handel och finansiella flöden, global ojämlikhet, koldioxidutsläppens fördelning mellan länder samt slutsatserna av klimatmötet i Durban. Nya forskningsresultat presenteras om hur stat och marknad kompletterar varandra genom att statlig fiskal och legal kapacitet gynnar ekonomisk utveckling. Analysen av hur demokrati, diktatur, konflikter och krig påverkar ekonomin har beaktat nya rön. Dessutom beskrivs utvecklingen i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och hur jordens resurser påverkas när inkomsterna stiger globalt. Boken ger ett betydligt bredare perspektiv än traditionella läroböcker i nationalekonomi. Den är avsedd för kurser på universitet och högskolor men kan läsas av alla som är samhällsintresserade. Claes Berg är fil.dr i nationalekonomi, rådgivare åt riksbankschefen, svensk representant i den penningpolitiska kommittén i det europeiska centralbankssystemet och i högnivågruppen av penningpolitiska experter vid OECD samt redaktör för och ansvarig utgivare av tidskriften Penning- och valutapolitik. Han var Riksbankens chefekonom 1996-2002. Han har deltagit i arbetet med att ta fram strategin för Europeiska centralbanken och varit konsult åt centralbanker i Asien, Afrika och Latinamerika. Han har lång erfarenhet av undervisning i nationalekonomi och har också varit verksam som lärare och biståndskoordinator i södra Afrika. För mer information kring Claes Berg och Global ekonomi kan du besöka hans hemsida www.globalekonomi.se. Där finns även undervisningsmaterial.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 2 

 9 

 5 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng