Search

Logik, filosofi och språk - Strömningar och gestalter i modern filososi

av Georg Henrik von Wright

Köp begagnad bok

Köp ny bok

Fakta

Förlag Nya Doxa
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 1993
Antal sidor 234
ISBN 9789188248213
Kategori(er) Filosofi & idéhistoria
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

"Den vetenskapliga filosofin" blev ett begrepp under första hälften av 1900-talet. Filosofer som Bertrand Russell, G. E. Moore och Ludwig Wittgenstein började analysera klassiska problem och teorier från radikalt nya angreppspunkter. Logiken och språkfilosofin genomgick en oerhörd utveckling inte minst genom insatser av filosofer som Rudolf Carnap, Gottlob Frege och Alfred Tarski. Inom praktiskt taget alla delar av det västerländska kulturlivet fick dessa händelser utomordentliga konsekvenser.
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 1 

 3 

 3 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng