Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik | 6:e upplagan

av Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Fundo Förlag
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2016-05-09
Upplaga 6
Fler upplagor 2009/4, 2012/5, 2019/7, 2022/8
Antal sidor 93
ISBN 9789197558488
Kategori(er) Pedagogik & psykologi
 ↳ Pedagogik
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

Undervisning är en komplex aktivitet men går, enligt vår uppfattning, att beskriva, analysera och förstå. Kvaliteten på undervisning är beroende av lärares kompetenser, lärarskicklighet är kunskapsgrundad.
Utbildning bedrivs inom många områden i samhället och vi tror att många yrkesgrupper har användning av grundläggande didaktiska kunskaper för planering, genomförande och värdering av olika undervisningsuppdrag.
Syftet med boken är att ge verktyg för planering och analys av undervisning. Lärarutbildning omfattar såväl universitetsförlagda kurser som verksamhetsförlagd utbildning. För att integrera dessa delar presenteras didaktiska begrepp och modeller som kopplas till konkreta undervisningsexempel.
Vår beskrivning av kunskapsområdet didaktik är koncentrerad och generell och bör därför följas av fördjupningar inom olika ämnen och utbildningsområden. Boken används i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och ämnesdidaktiska kurser, i handledarutbildning och kompetensutveckling av verksamma lärare samt i pedagogik på grundnivå. Vi hoppas att boken kan inspirera lärare på olika nivåer inom olika utbildningar att utveckla sin lärarskicklighet.

Visible Teaching. Perspectives on Teaching and Teaching Competence

Professional development in teaching, based on science and proven experience calls for professonal language. In this article, teaching and the complexity of teacher work are analysed to make teaching visible. General concepts and models for analysis are essential for reflection on teaching and for developing the teacher profession.
Teachers are expected to integrate and implement many aspects of teaching in practice. Visible Teaching takes the teachers point of view, where the relation; student, content, teacher and intentions are essential. Three general teacher competencies are presented, didactic competence distingues teachers from other professions related to human development and learning. Teacher practice is framed and dependent of context and conditions at hand, necessary in analysis and reflection on teaching.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 2 

 9 

 4 

 3 

 3 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng