Search
Vi har samlat in 110 880 kr till Rainforest Trust

Publicerades 2024-02-19

110 880 kr insamlade till Rainforest Trust

Rainforest Trust är en ideell organisation som arbetar för bevarandet av regnskogar runt om i världen. Deras huvudmål är att skydda hotade ekosystem och biologisk mångfald genom att förvärva och bevara mark i kritiska områden.

Under 8 januari – 4 februari gick det att göra en extra insats för regnskogen och den biologiska mångfalden tillsammans med oss när du köpte din kurslitteratur genom att donera i samband med ditt köp.

Insamlingen resulterade i att vi skänkte 110 880 kr till förmån för Rainforest Trusts viktiga arbete för vår jord.

Ett oerhört stort tack till alla er, våra fantastiska kunder, som är med och bidrar till en mer hållbar framtid 💚

Senaste artiklarna

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 2 

 3 

 4 

 5 

 2 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng