Pga hög belastning har vi något längre längre leveranstid än utlovat. Vi gör allt vi kan för att skicka alla ordrar så snabbt som möjligt. Det går oftast snabbast att få böckerna levererade till butik eller med prioriterad frakt.

OBS! Med anledning av Covid och ökad risk för köbildning säljer vi inte böcker direkt i butik. Våra butiker är bara öppna för uthämtning och inlämnning under terminsstarten. <3

Fältbiologerna - skydda svenska skogen

Sverige når inte upp till sina egna miljömål. Endast 7,7% av den svenska skogsmarken är skyddad och mer behövs för att bevara den biologiska mångfalden.

WWF: “Sverige har liten andel skyddad skog både ur ett internationellt och biologiskt perspektiv och huvuddelen av den skyddade skogen består av fjällnära skog och fattiga skogstyper. Den brukade skogen är extremt omvandlad jämfört med den ursprungliga naturskogen. Det har haft till följd att drygt 2 000 av skogens arter finns på Artdatabankens hotlistor idag.”

Ett av de svenska miljömålen var att 17 % av landytan ska ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020. Per år 2020 var endast 13% av Sveriges landareal är skyddad.

Mellan 8 januari och 14 februari samlar vi därför in pengar till Fältbiologerna och deras arbete för att skydda och bevara de svenska ur- och naturskogarna.

Pengarna från insamlingen går oavkortat till Fältbiologerna.

Läs mer om Fältbiologerna - skydda svenska skogen

Insamlingen

Hittils insamlat belopp

104 440 kronor
av 200 000 kr

Antal donationer

7879

Senaste kommentarer

Jens Wickström /Jens Adrian Malmö

Ni gör ett jättebra arbete!! /Klara Uppsala

Kämpa på! /Daniel Carl Norrköping

s5h7mR /Anna Askersund

&lt;3 /Sahar Västervik

Just nu har vi återanvänt

 1 

 3 

 1 

 0 

 7 

 8 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Söker...
Stäng