Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LPGF70 | Förskolan och vetenskapliga perspektiv (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPGF70 vid Karlstads universitet.


Aktionsforskning i praktiken : förskola och skola på vetenskaplig grund

Aktionsforskning i praktiken : förskola och skola på vetenskaplig grund | 2:a upplagan

Av Karin Rönnerman m fl

Pris fr. 232 kr

Köp
Enkätboken

Enkätboken | 5:e upplagan

Av Jan Trost m fl

Pris fr. 281 kr

Köp
Forskningsmetoder för lärarstudenter

Forskningsmetoder för lärarstudenter | 1:a upplagan

Av Line Christoffersen m fl

Pris fr. 223 kr

Köp
Förskollärarens metod och vetenskapsteori

Förskollärarens metod och vetenskapsteori | 2:a upplagan

Av Annica Löfdahl Hultman m fl

Pris fr. 345 kr

Köp
Förskollärarkompetens i förändring

Förskollärarkompetens i förändring | 1:a upplagan

Av Sonja Sheridan m fl

Pris fr. 197 kr

Köp
Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys | 3:e upplagan

Av Andreas Fejes m fl

Pris fr. 270 kr

Köp
Kvalitativa intervjuer

Kvalitativa intervjuer | 4:e upplagan

Av Jan Trost m fl

Pris fr. 215 kr

Köp
Metod helt enkelt

Metod helt enkelt | 2:a upplagan

Av Ann Kristin Larsen m fl

Pris fr. 289 kr

Köp
Metodologi

Metodologi : För studier i, om och med förskolan | 1:a upplagan

Av Niklas Pramling (red.) m fl

Pris fr. 370 kr

Köp
Rapporter och uppsatser

Rapporter och uppsatser | 3:e upplagan

Av Jarl Backman m fl

Pris fr. 322 kr

Köp
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 3:e upplagan

Av Alan Bryman m fl

Pris fr. 431 kr

Köp
Vetenskapsteori för lärarstudenter

Vetenskapsteori för lärarstudenter | 2:a upplagan

Av Ulf Brinkkjaer m fl

Pris fr. 236 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 5 

 4 

 2 

 8 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng