Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 1PE800 | Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag I (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 1PE800 vid Linnéuniversitetet.


Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning | 4:e upplagan

Av Peter Jarvis m fl

Pris fr. 360 kr

Köp
Contemporary Theories of Learning

Contemporary Theories of Learning : Learning Theorists … In Their Own Words | 2:a upplagan

Av Knud Illeris m fl

Pris fr. 299 kr

Köp
Didaktiken efter Vygotskij - Design för lärande

Didaktiken efter Vygotskij - Design för lärande | 1:a upplagan

Av Staffan Selander m fl

Pris fr. 194 kr

Köp
Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning

Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning | 5:e upplagan

Av Bo Davidson m fl

Pris fr. 228 kr

Köp
Human Resource Development

Human Resource Development : - att utveckla individer, grupper och organisationer | 2:a upplagan

Av Bo Davidson m fl

Pris fr. 334 kr

Köp
Introduktion till pedagogik

Introduktion till pedagogik | 2:a upplagan

Av Lennart Svensson m fl

Pris fr. 221 kr

Köp
Lärande

Lärande | 3:e upplagan

Av Knud Illeris m fl

Pris fr. 319 kr

Köp
Pedagogikens idéhistoria : uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år

Pedagogikens idéhistoria : uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år | 1:a upplagan

Av Anders Burman m fl

Pris fr. 273 kr

Köp
Pedagogisk filosofi

Pedagogisk filosofi | 2:a upplagan

Av Christer Stensmo m fl

Pris fr. 220 kr

Köp
Rapporter och uppsatser

Rapporter och uppsatser | 3:e upplagan

Av Jarl Backman m fl

Pris fr. 322 kr

Köp
Skriva för att lära

Skriva för att lära | 2:a upplagan

Av Torlaug Løkensgard Hoel m fl

Pris fr. 228 kr

Köp
Svenska skrivregler

Svenska skrivregler | 4:e upplagan

Av Ola Karlsson m fl

Pris fr. 266 kr

Köp
Vetenskapsteori för nybörjare

Vetenskapsteori för nybörjare | 3:e upplagan

Av Torsten Thurén m fl

Pris fr. 248 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 2 

 8 

 6 

 9 

 1 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng