Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SOPA12 | Socialt arbete som ämne och profession (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOPA12 vid Lunds universitet.


Att tolka och förstå statistik

Att tolka och förstå statistik | 1:a upplagan

Av Silje Bringsrud Fekjær m fl

Pris fr. 169 kr

Köp
Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete | 1:a upplagan

Av Ann-Christin Cederborg (red.) m fl

Pris fr. 173 kr

Köp
Etik och socialtjänst : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik

Etik och socialtjänst : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik | 5:e upplagan

Av Ulla Pettersson (red.) m fl

Pris fr. 218 kr

Köp
Handbok för grupparbete - att skapa fungerande grupparbeten i undervisning

Handbok för grupparbete - att skapa fungerande grupparbeten i undervisning | 4:e upplagan

Av Kjell Granström m fl

Pris fr. 347 kr

Köp
Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete | 2:a upplagan

Av Leili Laanemets m fl

Pris fr. 408 kr

Köp
Internationellt socialt arbete

Internationellt socialt arbete : I teori och praktik | 2:a upplagan

Av Sven Trygged m fl

Pris fr. 194 kr

Köp
Intersektionalitet i socialt arbete

Intersektionalitet i socialt arbete | 3:e upplagan

Av Tina Mattsson m fl

Pris fr. 406 kr

Köp
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 2:a upplagan

Av Simon Lindgren m fl

Pris fr. 214 kr

Köp
Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik

Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik | 1:a upplagan

Av Lise Justesen m fl

Pris fr. 172 kr

Köp
Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Manifest - för ett socialt arbete i tiden | 1:a upplagan

Av Philip Lalander m fl

Pris fr. 276 kr

Köp
Mentaliseringsboken

Mentaliseringsboken | 1:a upplagan

Av Per Wallroth m fl

Pris fr. 206 kr

Köp
Perspektiv på sociala problem

Perspektiv på sociala problem | 2:a upplagan

Av Henrik Andershed m fl

Pris fr. 284 kr

Köp
Relationer som hjälper

Relationer som hjälper | 1:a upplagan

Av Alain Topor m fl

Pris fr. 181 kr

Köp
Social mobilisering : En utmaning för socialt arbete

Social mobilisering : En utmaning för socialt arbete | 2:a upplagan

Av Arne Kristiansen (red.) m fl

Pris fr. 320 kr

Köp
Socialt arbete

Socialt arbete : En grundbok | 3:e upplagan

Av Anna Meeuwisse m fl

Pris fr. 294 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 8 

 2 

 8 

 6 

 9 

 1 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng