Studera i höst? Läs vår FAQ och tips till dig som ny student 📚

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för IF183F | Idrott för ämneslärare 1 (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden IF183F vid Malmö universitet.


ATT (LÄRA SIG) VARA LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSA

ATT (LÄRA SIG) VARA LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSA | 1:a upplagan

Av Claes Annerstedt m fl

 

Bevaka
Friluftslivets pedagogik

Friluftslivets pedagogik : En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet | 5:e upplagan

Av Britta Brügge m fl

Pris fr. 361 kr

Köp
Idrott och hälsa - i går, i dag, i morgon

Idrott och hälsa - i går, i dag, i morgon | 1:a upplagan

Av Håkan Larsson m fl

Pris fr. 259 kr

Köp
Idrottsdidaktiska utmaningar

Idrottsdidaktiska utmaningar | 2:a upplagan

Av Håkan Larsson m fl

Pris fr. 227 kr

Köp
Idrottsvetenskap - En introduktion

Idrottsvetenskap - En introduktion | 1:a upplagan

Av Jyri Backman m fl

Pris fr. 317 kr

Köp
Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur

Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur | 1:a upplagan

Av Lars-Erik Berg m fl

Pris fr. 188 kr

Köp
Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik | 1:a upplagan

Av Jörgen Dimenäs m fl

Pris fr. 261 kr

Köp
Orienteringsteknik: att lära ut på grön till gul nivå

Orienteringsteknik: att lära ut på grön till gul nivå |

Av Peter Junevik m fl

 

Bevaka
Smak för motion

Smak för motion : Fysisk aktivitet som livsstil och social markör | 2:a upplagan

Av Lars-Magnus Engström m fl

Pris fr. 168 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 7 

 5 

 2 

 5 

 8 

 9 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng