Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för MV2004 | Konstnärlig forskningsförberedelse (7,5 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden MV2004 vid Örebro universitet.


Akademiskt skrivande - en skrivhandledning

Akademiskt skrivande - en skrivhandledning | 1:a upplagan

Av Simen Andersen Øyen m fl

Pris fr. 202 kr

Köp
Den kvalitativa forskningsintervjun

Den kvalitativa forskningsintervjun | 3:e upplagan

Av Steinar Kvale m fl

Pris fr. 358 kr

Köp
Det värderande ögat

Det värderande ögat : Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning | 2:a upplagan

Av Cato R. P. Bjørndal m fl

Pris fr. 322 kr

Köp
Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod

Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod | 2:a upplagan

Av Victoria Wibeck m fl

Pris fr. 203 kr

Köp
Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv

Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv | 4:e upplagan

Av Henny Olsson m fl

Pris fr. 456 kr

Köp
Kvalitativa metoder - introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning

Kvalitativa metoder - introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning | 1:a upplagan

Av Maria Frostling-Henningsson m fl

 

Bevaka
Routledge companion to research in the arts

Routledge companion to research in the arts | 2012

Författare saknas

Pris fr. 786 kr

Köp
Svenska skrivregler

Svenska skrivregler | 4:e upplagan

Av Ola Karlsson m fl

Pris fr. 266 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 2 

 1 

 9 

 8 

 8 

 7 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng