Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för JU400G | Rättsstaten (45,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JU400G vid Örebro universitet.


Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmö

Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmö | 11:e upplagan

Av Suzanne Wennberg m fl

Pris fr. 720 kr

Köp
Brottsbalken Del II (13-24 kap.) : En kommentar. Brotten mot allmänheten oc

Brottsbalken Del II (13-24 kap.) : En kommentar. Brotten mot allmänheten oc | 11:e upplagan

Av Suzanne Wennberg m fl

Pris fr. 723 kr

Köp
Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling

Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling | 5:e upplagan

Av Bengt Lindell m fl

Pris fr. 559 kr

Köp
Civilrättsskipning II

Civilrättsskipning II : Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden | 3:e upplagan

Av Peter Westberg m fl

Pris fr. 135 kr

Köp
Förvaltningsrättens grunder

Förvaltningsrättens grunder | 5:e upplagan

Av Ulrik von Essen m fl

Pris fr. 550 kr

Köp
Internationell straffrätt

Internationell straffrätt | 2:a upplagan

Av Petter Asp m fl

Pris fr. 80 kr

Köp
Kommunen och lagen: en introduktion

Kommunen och lagen: en introduktion | 7:e upplagan

Av Ulla Björkman m fl

Pris fr. 67 kr

Köp
Kriminalrätten övningsmaterial

Kriminalrätten övningsmaterial | 5:e upplagan

Av Annika Norée m fl

Pris fr. 207 kr

Köp
Kriminalrättens grunder

Kriminalrättens grunder | 2:a upplagan

Av Nils Jareborg m fl

Pris fr. 331 kr

Köp
Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt

Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt | 6:e upplagan

Av Lars Bejstam m fl

Pris fr. 514 kr

Köp
Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen | 9:e upplagan

Av Alf Bohlin m fl

Pris fr. 272 kr

Köp
Offentligrättsliga principer

Offentligrättsliga principer | 4:e upplagan

Av Olle Lundin m fl

Pris fr. 269 kr

Köp
Processen i hovrätt och Högsta domstolen : Rättegång VI

Processen i hovrätt och Högsta domstolen : Rättegång VI | 6:e upplagan

Av Johan Munck m fl

Pris fr. 415 kr

Köp
Processrätt: grunderna för domstolsprocessen

Processrätt: grunderna för domstolsprocessen | 4:e upplagan

Av Mikael Mellqvist m fl

Pris fr. 176 kr

Köp
Rättegång - 1 / Första häftet

Rättegång - 1 / Första häftet | 9:e upplagan

Av Lars Heuman m fl

Pris fr. 201 kr

Köp
Rättegång - 2 / Andra häftet

Rättegång - 2 / Andra häftet | 9:e upplagan

Av Henrik Edelstam m fl

Pris fr. 198 kr

Köp
Rättegång - 3 / Tredje häftet

Rättegång - 3 / Tredje häftet | 8:e upplagan

Av Henrik Edelstam m fl

Pris fr. 233 kr

Köp
Rättegång - 4 / Fjärde häftet

Rättegång - 4 / Fjärde häftet | 7:e upplagan

Av Lars Heuman m fl

Pris fr. 254 kr

Köp
Rättegång - 5 / Femte häftet

Rättegång - 5 / Femte häftet | 8:e upplagan

Av Henrik Edelstam m fl

Pris fr. 121 kr

Köp
Rättegång I-V. Supplement -

Rättegång I-V. Supplement - | 15:e upplagan

Av Per Olof Ekelöf m fl

Pris fr. 216 kr

Köp
Specialstraffrätt

Specialstraffrätt | 1:a upplagan

Av Kjell-Erik Svensson m fl

Pris fr. 183 kr

Köp
Straffrättens påföljdslära

Straffrättens påföljdslära | 7:e upplagan

Av Nils Jareborg m fl

Pris fr. 178 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 2 

 2 

 9 

 4 

 3 

 3 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng