Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för OM015G | Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad IV samt geriatrisk och palliativ vård (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden OM015G vid Örebro universitet.


Att höra till - om ensamhet och gemenskap

Att höra till - om ensamhet och gemenskap | 1:a upplagan

Av Peter Strang m fl

Pris fr. 201 kr

Köp
De 6 S:n

De 6 S:n : En modell för personcentrerad palliativ vård | 2:a upplagan

Av Ingela Henoch m fl

Pris fr. 169 kr

Köp
Etikboken - Etik för vårdande yrken

Etikboken - Etik för vårdande yrken : Etik för vårdande yrken (bok + digital produkt) | 2:a upplagan

Av Sofia Kjellström m fl

Pris fr. 146 kr

Köp
Förändringsperspektiv på äldreomsorg - att leva som andra

Förändringsperspektiv på äldreomsorg - att leva som andra | 1:a upplagan

Av Stina Johansson (red.) m fl

Pris fr. 170 kr

Köp
Genusperspektiv på vård och omvårdnad

Genusperspektiv på vård och omvårdnad | 3:e upplagan

Av Elisabeth Dahlborg Lyckhage m fl

Pris fr. 299 kr

Köp
Grundläggande kommunikation - inom omvårdnad

Grundläggande kommunikation - inom omvårdnad | 1:a upplagan

Av Catherine McCabe m fl

Pris fr. 251 kr

Köp
Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)

Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt) | 2:a upplagan

Av Lennart Boman m fl

Pris fr. 323 kr

Köp
När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård

När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård | 1:a upplagan

Av Peter Strang m fl

Pris fr. 227 kr

Köp
Omvårdnad & äldre

Omvårdnad & äldre | 1:a upplagan

Av Kerstin Blomqvist m fl

Pris fr. 501 kr

Köp
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Anna Ehrenberg m fl

Pris fr. 300 kr

Köp
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Helle Wijk m fl

Pris fr. 305 kr

Köp
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Febe Friberg m fl

Pris fr. 299 kr

Köp
Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin och vård | 4:e upplagan

Av Peter Strang m fl

Pris fr. 449 kr

Köp
Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik

Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik | 1:a upplagan

Av Britt-Marie Ternestedt m fl

Pris fr. 350 kr

Köp
Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre

Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre | 1:a upplagan

Av Arne Sjöberg m fl

Pris fr. 302 kr

Köp
Sjuksköterskans kärnkompetenser

Sjuksköterskans kärnkompetenser | 2:a upplagan

Av Janeth Leksell m fl

Pris fr. 371 kr

Köp
Team i vård, behandling och omsorg

Team i vård, behandling och omsorg : Erfarenheter och reflektioner | 2:a upplagan

Av Håkan Sandberg m fl

Pris fr. 202 kr

Köp
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik | 2:a upplagan

Av Katie Eriksson m fl

Pris fr. 151 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 3 

 2 

 4 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng