Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för UPUX11 | Grunder för polisiärt arbete - juridik (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden UPUX11 vid Umeå universitet.


Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. | 9:e upplagan

Av Suzanne Wennberg m fl

Pris fr. 149 kr

Köp
Brottsbalken Del II (13-24 kap.) : En kommentar. Brotten mot allmänheten och staten m.m.

Brottsbalken Del II (13-24 kap.) : En kommentar. Brotten mot allmänheten och staten m.m. | 9:e upplagan

Av Suzanne Wennberg m fl

Pris fr. 181 kr

Köp
Civilrätt - För polisens rättsvårdande och utredande verksamhet

Civilrätt - För polisens rättsvårdande och utredande verksamhet | 3:e upplagan

Av Mats Dahlström m fl

Pris fr. 185 kr

Köp
En introduktion till förvaltningsrätten

En introduktion till förvaltningsrätten | 12:e upplagan

Av Wiweka Warnling-Nerep m fl

Pris fr. 75 kr

Köp
Finna rätt : Juristens källmaterial och arbetsmetoder

Finna rätt : Juristens källmaterial och arbetsmetoder | 14:e upplagan

Av Lars Heuman m fl

Pris fr. 155 kr

Köp
Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion

Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion | 3:e upplagan

Av Stefan Zetterström m fl

Pris fr. 108 kr

Köp
Mänskliga rättigheter : En introduktion

Mänskliga rättigheter : En introduktion | 8:e upplagan

Av David Fisher m fl

Pris fr. 66 kr

Köp
Offentlighet och sekretess inom polisen

Offentlighet och sekretess inom polisen | 2:a upplagan

Av Ulrika Rosén m fl

Pris fr. 182 kr

Köp
Polisen - verksamhet och arbete

Polisen - verksamhet och arbete | 2:a upplagan

Av Niklas Eklund m fl

Pris fr. 303 kr

Köp
Polislagen : En kommentar

Polislagen : En kommentar | 13:e upplagan

Av Nils-Olof Berggren m fl

Pris fr. 150 kr

Köp
Processrätt: grunderna för domstolsprocessen

Processrätt: grunderna för domstolsprocessen | 3:e upplagan

Av Mikael Mellqvist m fl

Pris fr. 139 kr

Köp
Straffansvar

Straffansvar | 10:e upplagan

Av Madeleine Leijonhufvud m fl

Pris fr. 100 kr

Köp
Sveriges Rikes Lag 2019

Sveriges Rikes Lag 2019 | 140:e upplagan

Av Johan Munck m fl

Pris fr. 273 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 1 

 3 

 3 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng