Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 3SJ570 | Verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 3SJ570 vid Uppsala universitet.


Att möta familjer inom vård och omsorg

Att möta familjer inom vård och omsorg | 2:a upplagan

Av Eva Benzein m fl

Pris fr. 180 kr

Köp
Effektiv kommunikation för säkrare vård

Effektiv kommunikation för säkrare vård | 1:a upplagan

Av Lena Sharp m fl

Pris fr. 241 kr

Köp
Etikboken - Etik för vårdande yrken

Etikboken - Etik för vårdande yrken | 3:e upplagan

Av Sofia Kjellström m fl

Pris fr. 500 kr

Köp
Etikboken - Etik för vårdande yrken

Etikboken - Etik för vårdande yrken : Etik för vårdande yrken (bok + digital produkt) | 2:a upplagan

Av Sofia Kjellström m fl

Pris fr. 146 kr

Köp
Farmakologi

Farmakologi | 4:e upplagan

Av Per Norlén m fl

Pris fr. 590 kr

Köp
Geriatrisk omvårdnad

Geriatrisk omvårdnad | 2:a upplagan

Av Marit Kirkevold m fl

Pris fr. 549 kr

Köp
Grundläggande folkhälsovetenskap

Grundläggande folkhälsovetenskap | 4:e upplagan

Av Kristina Pellmer m fl

Pris fr. 295 kr

Köp
Hjärt-lungräddning - För sjukvårdspersonal

Hjärt-lungräddning - För sjukvårdspersonal : Kursbok | 2021

Av m fl

 

Bevaka
Kirurgiboken

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar | 6:e upplagan

Av Johannes Järhult m fl

Pris fr. 758 kr

Köp
Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar

Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar | 4:e upplagan

Av Agneta Bjuväng m fl

Pris fr. 212 kr

Köp
Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor | 3:e upplagan

Av Åsa Melhus m fl

Pris fr. 312 kr

Köp
Klinisk omvårdnad 1

Klinisk omvårdnad 1 | 3:e upplagan

Av Hallbjørg Almås m fl

Pris fr. 695 kr

Köp
Klinisk omvårdnad 2

Klinisk omvårdnad 2 | 3:e upplagan

Av Hallbjørg Almås m fl

Pris fr. 699 kr

Köp
Klinisk psykiatri - (bok + digital produkt)

Klinisk psykiatri - (bok + digital produkt) | 4:e upplagan

Av Christer Allgulander m fl

Pris fr. 354 kr

Köp
Kommunikation - Samtal och bemötande i vården

Kommunikation - Samtal och bemötande i vården | 3:e upplagan

Av Sofie Bäärnhielm m fl

Pris fr. 314 kr

Köp
Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter

Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter | 3:e upplagan

Av Birger Hagren m fl

Pris fr. 181 kr

Köp
Människokroppen : fysiologi och anatomi

Människokroppen : fysiologi och anatomi | 3:e upplagan

Av Egil Haug m fl

Pris fr. 818 kr

Köp
Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)

Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt) | 2:a upplagan

Av Lennart Boman m fl

Pris fr. 323 kr

Köp
Motiverande samtal - Att hjälpa människor till förändring

Motiverande samtal - Att hjälpa människor till förändring | 3:e upplagan

Av William R. Miller m fl

Pris fr. 316 kr

Köp
Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi : För sjuksköterskor | 5:e upplagan

Av Christer Borgfeldt m fl

Pris fr. 204 kr

Köp
Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå (bok + digital produkt)

Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Jan Arlebrink m fl

Pris fr. 436 kr

Köp
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Anna Ehrenberg m fl

Pris fr. 300 kr

Köp
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Helle Wijk m fl

Pris fr. 305 kr

Köp
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Febe Friberg m fl

Pris fr. 299 kr

Köp
Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling

Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling | 1:a upplagan

Av Birgit Bidstrup Jörgensen m fl

Pris fr. 72 kr

Köp
Pediatrik

Pediatrik | 2:a upplagan

Av Jan Gustafsson m fl

Pris fr. 660 kr

Köp
Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad | 3:e upplagan

Av Inger Kristensson Hallström m fl

Pris fr. 600 kr

Köp
Sjuksköterskans kärnkompetenser

Sjuksköterskans kärnkompetenser | 2:a upplagan

Av Janeth Leksell m fl

Pris fr. 371 kr

Köp
Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar

Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar | 4:e upplagan

Av Gun Heimer m fl

Pris fr. 319 kr

Köp
Vården inifrån

Vården inifrån | 1:a upplagan

Av Ami Hommel m fl

Pris fr. 186 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 3 

 2 

 4 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng