Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 5NS177 | Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i gymnasiet (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 5NS177 vid Uppsala universitet.


Bedömning av svenska som andraspråk

Bedömning av svenska som andraspråk | 1:a upplagan

Av Gisela Håkansson m fl

Pris fr. 163 kr

Köp
Det skönlitterära språket. Tolv texter om stil

Det skönlitterära språket. Tolv texter om stil | 2015

Författare saknas

Pris fr. 224 kr

Köp
Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning

Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning | 1:a upplagan

Av Eva-Kristina Salameh m fl

Pris fr. 322 kr

Köp
Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet | 2:a upplagan

Av Skolverket m fl

Pris fr. 48 kr

Köp
Introducing Multilingualism

Introducing Multilingualism | 2017

Av Kristine Horner m fl

Pris fr. 366 kr

Köp
Language Testing

Language Testing | 2000

Av Tim McNamara m fl

Pris fr. 204 kr

Köp
Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018 | 1:a upplagan

Av Aina Bigestans m fl

Pris fr. 367 kr

Köp
Litteratur och läsning : Litteraturdidaktikens nya möjligheter

Litteratur och läsning : Litteraturdidaktikens nya möjligheter | 1:a upplagan

Av Anders Öhman m fl

Pris fr. 282 kr

Köp
Litteraturundervisning och interkulturella möten

Litteraturundervisning och interkulturella möten | 1:a upplagan

Av Lotta Bergman m fl

Pris fr. 273 kr

Köp
Lyft språket, lyft tänkandet - Språk och lärande

Lyft språket, lyft tänkandet - Språk och lärande | 3:e upplagan

Av Pauline Gibbons m fl

Pris fr. 205 kr

Köp
Sociolingvistik

Sociolingvistik | 2:a upplagan

Av Eva Sundgren m fl

Pris fr. 117 kr

Köp
Sociolingvistik i praktiken

Sociolingvistik i praktiken | 1:a upplagan

Av Stina Ericsson m fl

Pris fr. 268 kr

Köp
Språkdidaktik för sfi - att undervisa vuxna andraspråksinlärare

Språkdidaktik för sfi - att undervisa vuxna andraspråksinlärare | 1:a upplagan

Av Åsa Wedin m fl

Pris fr. 181 kr

Köp
Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle | 2:a upplagan

Av Inger Lindberg m fl

Pris fr. 374 kr

Köp
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling | 2:a upplagan

Av Lena Sjöqvist m fl

Pris fr. 209 kr

Köp
Uppsatshandboken

Uppsatshandboken : Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser | 7:e upplagan

Av Siv Strömquist m fl

Pris fr. 324 kr

Köp
Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet

Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet | 2:a upplagan

Av Monica Reichenberg m fl

Pris fr. 266 kr

Köp
Varför litteraturvetenskap? - En ämnesintroduktion för nya studenter

Varför litteraturvetenskap? - En ämnesintroduktion för nya studenter | 2:a upplagan

Av Anna Nordlund m fl

Pris fr. 141 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 3 

 6 

 1 

 9 

 5 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng