Vårt samhällsansvar // campusbokhandeln.se

Hos Campusbokhandeln hittar du över 88 000 nya och begagnade böcker. Ett smart, billigt och miljövänligt sätt att både köpa och sälja kurslitteratur.

Sälj böcker

Vårt samhällsansvar

Campusbokhandelns ambition är att vara Sveriges grönaste och skönaste bokhandel. Genom att återanvända böcker har vi hittills räddat ca 10 439 träd och på så sätt hindrat nästan 14 519 ton CO2e från att släppas ut i atmosfären. Detta motsvarar ungefär 1 613 svenskars årliga totala utsläpp. Som företag ser vi att vi har ett samhällsansvar att bidra till en både socialt och miljömässigt hållbar utveckling – ett åtagande vi tar med glädje och på största allvar. Utöver vår egna verksamhet har vi därför samarbetat med flera olika organisationer som alla jobbar för en bättre värld.

Här listar vi de samarbeten och kampanjer vi har gjort genom åren som hittills har resulterat i att 305 500 kr har donerats till välgörande ändamål.


Help to Help

Help to Help arbetar med att ge stipendier för högskolestudier till unga i Tanzania och kopplar samman studenter med det lokala näringslivet. Campusbokhandeln har tillsammans med organisationen Help to Help genomfört två crowdfunding-kampanjer:

  • Vår första kampanj hölls i september 2015 och drog in totalt 15 000 kr.
  • Andra gången var i januari 2017 och vi lyckades då tillsammans med våra kunder samla in 53 477 kr. Vi har därmed haft möjligheten att sponsra fem lärarstudenters hela utbildningar. Lågt räknat kan dessa i sin tur ge en kvalitativ utbildning för över 9 000 elever genom sina yrkesliv.


Musikhjälpen

Två år har vi samlat in pengar till Musikhjälpen.

  • 2014 var temat “Stoppa spridningen av HIV” och då uppmuntrade vi våra kunder att skänka pengar genom att matcha och dubbla deras donationer: för varje 10 kr våra kunder skänkte lade vi till ytterligare 20 kr. Insamlingen inbringade totalt 5 390 kr.
  • 2015 var det dags igen, och då fick vi in 24 840 kr till förmån för klimatflyktingar. Denna gång donerade Campusbokhandeln 10 kr för varje inregistrerad bok under vecka 51.
  • 2017 var temat "Barn är inte salu" där Musikhjälpen ville sprida information kring och hjälpa barn som tvingats in i prostitution. Campusbokhandeln donerade 10 kr per inlämnad bok under vecka 50 och kunder hade möjlighet att skänka ytterligare 10 eller 25 kr vid köp. Totalt fick vi ihop hela 45 710 kr!


Naturskyddsföreningen

Vi är stolta över att kunna kalla oss ett stödföretag till Naturskyddsföreningen, Sveriges största ideella miljöorganisation. Varje år skänker vi 10 000 kr till föreningens arbete för miljö och klimat. Vi var också medarrangörer när Naturskyddsföreningen höll frukostföreläsningen “10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen” på biograf Victoria i Stockholm våren 2016.

  • Under januari 2018 samlade vi tillsammans med våra kunder samlat in 62 668 kr som oavkortat gick till Naturskyddsföreningen och deras arbete för en bättre klimatpolitik. En klimatpolitik som lyssnar på vetenskapen och som bygger på global rättvisa. Hela 45 275 kr samlades in från kunderna som valde att skänka 10 eller 25 kr på i samband med köp och yttligare 17 393 kr samlades in från vår träningsutmaning där vi skänkte 50 öre för varje minuts träning som de anställda på Campusbokahandeln utförde.

United Hearts

Under maj 2017 drog vi igång en inlämningskampanj i samarbete med United Hearts. United Hearts är en ideell organisation som bedriver barnhem och dagsverksamhet i byn Matanana i Tanzania. I Matanana finns ingen elektricitet och nätterna är långa och mörka, vilket försvårar det dagliga livet för byborna på flera sätt. Därför skänkte vi 2 kr för varje inlämnad bok till United Hearts projekt att installera solcellssystem på barnhemmet och utrusta byn med sollampor.

Vi fick in totalt 34 433 kr under kampanjen och projektet kommer påbörjas i slutet av juni samma år.


Vi-skogen

Campusbokhandeln är företagsvän med Vi-skogen, en organisation som arbetar med agroforestry. Metoden innebär att plantera träd som bidrar till ökade och bättre och skördar, vilket i sin tur leder till både bättre levnadsförhållanden för bönderna och bättre klimat. Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem med ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Tillsammans med Vi-skogen har vi hittills planterat 500 träd i östra Afrika.

  • Höstterminsstarten 2017 drev vi en kampanj där kunder kunde lägga till 10 eller 25 kr i samband med köp och vi dessutom skänkte 50 öre för varje minut som vår personal tränade under perioden. Totalt samlade vi in hela 71 650 kr! Pengarna gick till Vi-Skogens utbildning där bönderna får en möjlighet att ta sig ur fattigdom, äta sig mätta och skicka barnen till skolan, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö och bättre mikroklimat på både kort och lång sikt.

YEoS - Young Entrepreneurs of Sweden

Campusbokhandeln stödjer årligen YEoS i egenskap av Friend of YEoS. YEoS är en medlemsdriven organisation för Sveriges mest drivna unga entreprenörer. Organisationen startades av bl a Campusbokhandelns vd och ägare Fredrik Hagenius 2008 och syftar till att stötta unga entreprenörer och hjälpa dem att utveckla sig själva och sina bolag genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.Slutligen genomsyras hela Campusbokhandelns organisation av miljötänk där vi strävar efter hållbarhet i varje led. Vi försöker ständigt förbättra vårt arbete så att det sliter så lite som möjligt på vår planet. Här är några exempel på vad vi gör:

  • Om Campusbokhandeln bjuder på mat och fika är det alltid vegetariskt och vi undviker flaskvatten så långt det går.
  • För tjänsteresor förespråkas tåg och kollektivtrafik – bara undantagsvis får flyg och bil användas och ska i sådana fall klimatkompenseras.
  • Vi använder oss av grön el (när valet finns) och källsorterar så mycket som möjligt. Plast- och kartongförpackningar återanvänds i alla butiker.


Har du synpunkter eller tips på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete? Hör gärna av dig till info@campusbokhandeln.se!

Söker...