Search

Hej, jag heter Jeanette

Välkommen till min sida på Campusbokhandeln. Här kan du köpa min kurslitteratur precis lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Dessutom är det bättre för miljön.

33 aktiva annonser
6 sålda annonser
Jag skickar boken efter 2,7 dagar i snitt

Jag skickar alla böcker spårbart på Campusbokhandelns fraktavtal.

Min kurslitteratur (33 st)

Literacy : i familj, förskola och skola (2008)

9789144048505

174 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

De yngre barnens läroplanshistoria (2002)

9789144040592

140 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Att finna balanser : en bok om undervisningsyrket (2010)

9789144056081

333 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Det gränslösa språkrummet (2002)

9789144023595

195 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Perspektiv på förskolans historia (1995)

9789144362410

160 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Språkets mirakel: om tänkande, tal och skrift (2006)

9789147053346

264 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Dialog, samspel och lärande (2002)

9789144041957

257 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskaper i didaktisk belysning (2010)

9789147099245

158 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Det tidiga språkbadet (2009)

9789144048024

231 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld ()

9789188298355

115 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Svenska skrivregler (2000)

9789147049745

166 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Det sociala livet i skolan (2006)

9789147053483

151 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap (2001)

9789147051090

105 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

PBL och casemetodik (1999)

9789144011875

178 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld (2009)

9789147020591

360 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Skarpa lägen : [om barn i svåra situationer : en handbok] (2005)

9789125050039

106 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Juridik för pedagoger (2007)

9789144048543

134 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan (2010)

9789197761574

163 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Hissad och dissad: Om relationsarbete i förskolan (2009)

9789147093663

169 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Vygotskij i praktiken : bland plugghästar och fusklappar (2006)

9789172274631

84 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Med sikte på förskolan (2009)

9789144051192

195 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Barn med socio-emotionella problem (1997)

9789144002156

101 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Musikspråka i förskolan: Med musik, rytmik och rörelse (2003)

9789188298652

132 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Lärarens handbok (2008)

9789144054612

130 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik (2009)

9789197558419

136 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Från kvalitet till meningsskapande (2013)

9789176565018

129 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Utvecklingspsykologi (2003)

9789127085510

191 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Forskningsmetodikens grunder (2003)

9789144022888

124 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Miljödidaktik (2002)

9789144021157

231 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Att se möjligheter i svårigheter : barn och undomar med koncentrationssvårigheter (2007)

9789144034065

206 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Den kvalitativa forskningsintervjun (2009)

9789144055985

242 kr

Fint skick

Säljarens kommentar:

Det flerstämmiga klassrummet (1998)

9789144616315

224 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Värdegrunden : Finns den? (2001)

9789188298539

145 kr

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Vill du också sälja dina böcker?

Nå över 100 000 studenter över hela Sverige. Skapa annonser på under en minut. Helt kostnadsfritt.

Läs mer och värdera dina böcker här

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 5 

 4 

 2 

 8 

 0 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng