Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Statsrättens grunder | 3:e upplagan

av Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca och Jane Reichel

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Norstedts Juridik
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2010-07-05
Upplaga 3
Fler upplagor 2007/2, 2015/5, 2018/6, 2022/7
Antal sidor 314
ISBN 9789139205111
Kategori(er) Juridik
 ↳ Statsrätt
Lägg i varukorgen

Beskrivning

STATSRÄTTENS GRUNDER syftar till att sätta in statsrätten i ett helhetsperspektiv samtidigt som en vardagsnära utblick eftersträvas. Statsrätten, dvs. grundlagarna ? vår författning eller konstitution ? omfattar regler om de högsta statsorganen, bl.a. riksdagen och regeringen, deras sammansättning, verksamhet, inbördes kontroll, etc. Detta får dock inte tolkas så att konstitutionen inte skulle angå oss, tvärtom, vilket följande visar: · Är det rimligt med förbud för maskerade demonstranter eller att polisen skall kunna identifieras genom numrerade skyddshjälmar? Vilka åtgärder skall få vidtas mot upprorsmakare för att skydda samhället? · Kan vår öppna demokrati förbli lika ?oskuldsfull? som tidigare efter två ministermord på allmän plats? Mer kameraövervakning och utökade möjligheter att tvångsvårda psykiskt sjuka människor i rent preventivt syfte efterlyses. Vad är bra eller dåligt med våra s.k. demokratiska ideal? Sådana frågor rör i hög grad politik och statsvetenskap, inte i första hand statsrätt, och många av frågorna har inget egentligt svar. När förslag till lagstiftning övervägs blir det emellertid en statsrättslig angelägenhet. Är det acceptabelt enligt RF 2:8 att tvångsvårda sjuka personer? Och vad innebär europakonventionen art. 5 i det avseendet? Vem kan besluta om skärpt lagstiftning: SÄPO? Regeringen? Riksdagen? På så sätt blir statsrätten en levande materia ? en del av den positiva rätten ? som de offentliga organen måste beakta. Grundlagsstridiga föreskrifter kan åsidosättas genom lagprövning (RF 11:14); konstitutionellt ansvar kan utkrävas genom att en minister tvingas avgå efter misstroendeförklaring; JO kan väcka åtal eller ?pricka? tjänstemän, etc. Ett förslag till grundlagsändring är antaget av riksdagen som vilande. I denna upplaga redogörs för det centrala i de ändringar som kan antas bli realiserade. Wiweka Warnling-Nerep är professor i offentlig rätt och kursföreståndare i statsrätt. Annika Lagerqvist Veloz Roca är docent och lektor i offentlig rätt, Jane Reichel är docent och lektor vid Juridiska institutionen, Uppsala
Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 9 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng