• Inga resultat

Search
Vänligen notera att detta inte är den senaste utgåvan, och därför är den också mycket billigare. Den senaste utgåvan hittar du här.

Statsrättens grunder | 4:e upplagan

av Annika Lagerqvist Veloz Roca, Wiveka Warnling-Nerep och Jane Reichel

Köp begagnad bok

Köp ny bok

  • Ej i lager

Fakta

Förlag Norstedts Juridik
Språk Svenska
Bandtyp Häftad
Utgiven 2011-10-27
Upplaga 4
Fler upplagor 2007/2, 2010/3, 2015/5, 2018/6
Antal sidor 317
ISBN 9789139206064
Kategori(er) Juridik
 ↳ Statsrätt
Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

Beskrivning

STATSRÄTTENS GRUNDER utgör en kommentar av 2011 års reviderade regeringsform. Statsrätt handlar visserligen om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, norm­givning, etc., men det gäller att inte tappa bort statsrättens rent prak­tiska ? ibland rentav dramatiska ? anknytning till vårt sam­hälls­liv. I läroboken eftersträvas både ett helhetsperspektiv (frågor ska sättas in i ett större sammanhang) och ett vardagsnära perspektiv. Fundera t.ex. över följande frågeställningar: ? Göteborgs­kravallerna 2001 väckte frågan om kända bråkmakare ska kunna ?buras in? i rent preventivt syfte för att inte störa ordningen vid EU:s toppmöten e.d. Men kan någon verkligen frihetsberövas för vad han eller hon ev. tänker göra? ? Efter riksdagsvalet 2010 kom ett nytt parti, Sverigedemokraterna, att få en vågmästarroll i riksdagen och fick på så sätt en ny plattform för sina delvis kontroversiella åsikter. Hur ska ev. främlingsfientliga utspel hanteras inom ramen för ett demokratiskt statsskick? ? Påverkas vår konstitutionella monarki av att kungen, rikets statschef, ?löper gatlopp? i skvallerpressen såsom skett våren 2011? Kan kungen avgå frivilligt eller tvingas att avgå? Vad säger egentligen konstitutionen om dessa och andra frågor? En naturlig utgångspunkt är att vi i Sverige försöker värna ett öppet demokratiskt samhälle, där alla ? högt upp­satta politiker likväl som psy­kiskt labila männi­skor ? ska kunna röra sig fritt utan särskild bevak­ning, där t.o.m. poliser un­der på­gående brotts­utred­ningar kan ?läcka? till pressen utan att deras chefer får söka efter dessa läckor. Ibland finns säkra svar i våra författningar för vad samhället ?kan? eller ?får?, andra gånger är svaren mer osäkra, mera s.k. kvalificerade bedömningar. RF av år 2011 är framförallt moderniserad i språk och struktur, men innehåller en del nyheter som t.ex. att det länge kritiserade uppenbarhetsrekvisitet i samband med lagprövning har strukits. Ännu ett exempel är att domstolarnas ställning har förstärkts och att de nu regleras i ett eget kapitel i grundlagen (RF 11 kap.). Även kommunerna har fått ett eget kapitel (RF 14 kap.), men formuleringen av den proportionalitetsprincip som avser att skydda den kommunala självstyrelsen visar på en ambivalens (riksdagen ?bör? inte gå ?utöver vad som är nödvändigt?). Wiweka Warnling-Nerep är professor i offentlig rätt och kursföreståndare i statsrätt vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Annika Lagerqvist Veloz Roca är docent och lektor i offentlig rätt, Jane Reichel är docent och lektor vid Juridiska institutionen, Uppsla universitet.

Läs mer

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

Hittills har vi återanvänt

 1 

 6 

 9 

 5 

 4 

 7 

 9 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng