Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för OMG026 | Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden OMG026 vid Karlstads universitet.


Etikboken - Etik för vårdande yrken

Etikboken - Etik för vårdande yrken | 3:e upplagan

Av Sofia Kjellström m fl

Pris fr. 500 kr

Köp
Evidensbaserad omvårdnad : En bro mellan forskning och klinisk praktik

Evidensbaserad omvårdnad : En bro mellan forskning och klinisk praktik | 4:e upplagan

Av Ania Willman m fl

Pris fr. 255 kr

Köp
Farmakologi och läkemedelsanvändning - (bok + digital produkt)

Farmakologi och läkemedelsanvändning - (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Trond Jenssen m fl

Pris fr. 346 kr

Köp
Geriatrisk omvårdnad

Geriatrisk omvårdnad | 2:a upplagan

Av Marit Kirkevold m fl

Pris fr. 549 kr

Köp
Klinisk omvårdnad 1

Klinisk omvårdnad 1 | 3:e upplagan

Av Hallbjørg Almås m fl

Pris fr. 695 kr

Köp
Klinisk omvårdnad 2

Klinisk omvårdnad 2 | 3:e upplagan

Av Hallbjørg Almås m fl

Pris fr. 699 kr

Köp
Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med eLabb)

Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med eLabb) | 5:e upplagan

Av Nils Grefberg m fl

Pris fr. 724 kr

Köp
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Anna Ehrenberg m fl

Pris fr. 300 kr

Köp
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Helle Wijk m fl

Pris fr. 305 kr

Köp
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt) | 3:e upplagan

Av Febe Friberg m fl

Pris fr. 299 kr

Köp
Omvårdnadsorienterad kommunikation - personorientering, samarbete och etik

Omvårdnadsorienterad kommunikation - personorientering, samarbete och etik | 3:e upplagan

Av Tom Eide m fl

Pris fr. 325 kr

Köp
Palliativ vård - ett tvärvetenskapligt perspektiv på vård i livets slutskede

Palliativ vård - ett tvärvetenskapligt perspektiv på vård i livets slutskede | 1:a upplagan

Av Helle Wijk m fl

Pris fr. 340 kr

Köp
Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa

Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa | 1:a upplagan

Av Carie A. Braun m fl

Pris fr. 446 kr

Köp
Pedagogik för sjuksköterskor - Pedagogiska perspektiv och handledning i VFU

Pedagogik för sjuksköterskor - Pedagogiska perspektiv och handledning i VFU | 2:a upplagan

Av Birgitta Sandström m fl

Pris fr. 322 kr

Köp
Sjukdom och ohälsa : diagnostik och behandling

Sjukdom och ohälsa : diagnostik och behandling | 1:a upplagan

Av Stein Ørn m fl

Pris fr. 611 kr

Köp
Undersökning vid sjukdom

Undersökning vid sjukdom | 1:a upplagan

Av Oddvar Stokke m fl

Pris fr. 207 kr

Köp
Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar

Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar | 4:e upplagan

Av Gun Heimer m fl

Pris fr. 319 kr

Köp
Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap

Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap | 3:e upplagan

Av Sofia Kjellström m fl

Pris fr. 714 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 4 

 3 

 2 

 4 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng