Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE018G | Förskolepedagogik I (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE018G vid Örebro universitet.


Anna bråkar!

Anna bråkar! : - att göra jämställdhet i förskolan | 1:a upplagan

Av Christian Eidevald m fl

Pris fr. 180 kr

Köp
Barn upptäcker skriftspråket

Barn upptäcker skriftspråket | 4:e upplagan

Av Gösta Dahlgren m fl

Pris fr. 196 kr

Köp
Barn utvecklar sitt språk

Barn utvecklar sitt språk | 2:a upplagan

Av Karin Taube m fl

Pris fr. 196 kr

Köp
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Barns och ungas rättigheter i utbildning | 1:a upplagan

Av Solveig Hägglund m fl

Pris fr. 70 kr

Köp
Berättande i förskolan

Berättande i förskolan | 1:a upplagan

Av Barbro Bruce m fl

Pris fr. 306 kr

Köp
De yngsta barnens matematik - Matematikdidaktik i förskolan

De yngsta barnens matematik - Matematikdidaktik i förskolan | 1:a upplagan

Av Camilla Björklund m fl

Pris fr. 248 kr

Köp
Det tidiga språkbadet

Det tidiga språkbadet | 1:a upplagan

Av Rigmor Lindö m fl

Pris fr. 231 kr

Köp
Förskolan och barns utveckling

Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare | 1:a upplagan

Av Roger Säljö (red.) m fl

Pris fr. 122 kr

Köp
Förskolebarnets mänskliga rättigheter

Förskolebarnets mänskliga rättigheter | 1:a upplagan

Av Lars H. Gustafsson m fl

Pris fr. 191 kr

Köp
Förstå och använda tal

Förstå och använda tal : En handbok | 1:a upplagan

Av Alistair McIntosh m fl

Pris fr. 268 kr

Köp
Juridik i professionellt lärarskap

Juridik i professionellt lärarskap : Lagar och värdegrund i den svenska skolan | 1:a upplagan

Av Marco Nilsson m fl

Pris fr. 78 kr

Köp
Konsten att lära barn estetik

Konsten att lära barn estetik : En utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande | 3:e upplagan

Av Ingrid Pramling Samuelsson m fl

Pris fr. 140 kr

Köp
Lek på rätt väg?

Lek på rätt väg? : På spaning efter leken | 1:a upplagan

Av Lars-Erik Berg m fl

Pris fr. 251 kr

Köp
Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom

Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom | 1:a upplagan

Av Maria Oksnes m fl

Pris fr. 212 kr

Köp
Literacy : i familj, förskola och skola

Literacy : i familj, förskola och skola | 1:a upplagan

Av Carina Fast m fl

Pris fr. 77 kr

Köp
Livslinjer : berättelser om ålder, genus och sexualitet

Livslinjer : berättelser om ålder, genus och sexualitet | 1:a upplagan

Av Fanny Ambjörnsson m fl

Pris fr. 134 kr

Köp
Lyhörda lärare

Lyhörda lärare | 1:a upplagan

Av Anneli Frelin m fl

Pris fr. 228 kr

Köp
Matematikdidaktik i förskolan

Matematikdidaktik i förskolan : Att utveckla lekfulla, matematiska barn | 1:a upplagan

Av Anna Wernberg m fl

Pris fr. 154 kr

Köp
Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag | 1:a upplagan

Författare saknas

Pris fr. 149 kr

Köp
Psykologi och kön

Psykologi och kön : Från könsskillnader till genusperspektiv | 1:a upplagan

Av Eva Magnusson m fl

Pris fr. 234 kr

Köp
Små barns matematik : Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare

Små barns matematik : Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare | 2008

Av Elisabeth Doverborg m fl

Pris fr. 165 kr

Köp
Språklig praxis i förskolan

Språklig praxis i förskolan | 1:a upplagan

Av Lars Holm m fl

Pris fr. 171 kr

Köp
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3:e upplagan

Av Hans Strand m fl

Pris fr. 244 kr

Köp
Svindlande matematik

Svindlande matematik : Estetik, lek och utforskande i förskolan | 1:a upplagan

Av Anna Palmer m fl

Pris fr. 180 kr

Köp
Undervisa i pedagogiskt drama : från dramaövningar till utvecklingsarbete

Undervisa i pedagogiskt drama : från dramaövningar till utvecklingsarbete | 3:e upplagan

Av Bodil Erberth m fl

Pris fr. 135 kr

Köp
Undervisning i flerspråkig förskola

Undervisning i flerspråkig förskola | 1:a upplagan

Författare saknas

Pris fr. 183 kr

Köp
Utbildningsvetenskap för förskolan

Utbildningsvetenskap för förskolan | 2:a upplagan

Av Sven Persson m fl

Pris fr. 306 kr

Köp
Utbildningsvetenskap för förskolan

Utbildningsvetenskap för förskolan | 1:a upplagan

Av Sven Persson m fl

Pris fr. 50 kr

Köp
Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv | 1:a upplagan

Av Anette Hellman m fl

Pris fr. 159 kr

Köp
We're Friends, Right?

We're Friends, Right? | 2003

Av National Academy Of Sciences m fl

Pris fr. 159 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 5 

 8 

 2 

 9 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng