Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för OM1012 | Omvårdnadsvetenskap A, Omvårdnadsteori samt introduktion till sjuksköterskeyrket (7,5 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden OM1012 vid Örebro universitet.


Att bli sjuksköterska

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne | 2:a upplagan

Av Eva Lidén m fl

Pris fr. 100 kr

Köp
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne | 1:a upplagan

Av Eva Lidén m fl

Pris fr. 134 kr

Köp
Etikboken : etik för vårdande yrken

Etikboken : etik för vårdande yrken | 1:a upplagan

Av Sofia Kjellström m fl

Pris fr. 190 kr

Köp
Från novis till expert

Från novis till expert | 1:a upplagan

Av Patricia Benner m fl

Pris fr. 235 kr

Köp
Genusperspektiv på vård och omvårdnad

Genusperspektiv på vård och omvårdnad | 2:a upplagan

Av Elisabeth Dahlborg Lyckhage m fl

Pris fr. 120 kr

Köp
Genusperspektiv på vård och omvårdnad

Genusperspektiv på vård och omvårdnad | 1:a upplagan

Av Elisabeth Dahlborg Lyckhage m fl

Pris fr. 143 kr

Köp
Människokroppen

Människokroppen : Fysiologi och anatomi | 2:a upplagan

Av Egil Haug m fl

Pris fr. 350 kr

Köp
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling | 1:a upplagan

Av Ewa Idvall m fl

Pris fr. 72 kr

Köp
Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt | 1:a upplagan

Av Maria Nyström m fl

Pris fr. 72 kr

Köp
Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa | 1:a upplagan

Av Christina Lindholm m fl

Pris fr. 72 kr

Köp
Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering

Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering | 2:a upplagan

Av Marit Kirkevold m fl

Pris fr. 151 kr

Köp
Sjuksköterskans kärnkompetenser

Sjuksköterskans kärnkompetenser | 1:a upplagan

Av Margret Lepp m fl

Pris fr. 135 kr

Köp
Teamet: Utveckling, effektivitet och förändring i grupper

Teamet: Utveckling, effektivitet och förändring i grupper | 1:a upplagan

Av Endre Sjøvold m fl

Pris fr. 247 kr

Köp
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik | 1:a upplagan

Av Katie Eriksson m fl

Pris fr. 179 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 2 

 3 

 2 

 3 

 4 

 3 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng