Studera i höst? Läs vår FAQ och tips till dig som ny student 📚

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 6PE226 | Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (7,5 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 6PE226 vid Umeå universitet.


Akademiskt skrivande - en skrivhandledning

Akademiskt skrivande - en skrivhandledning | 1:a upplagan

Av Simen Andersen Øyen m fl

Pris fr. 194 kr

Köp
Det ska ni veta! - En introduktion till läroplansteori

Det ska ni veta! - En introduktion till läroplansteori | 4:e upplagan

Av Göran Linde m fl

Pris fr. 246 kr

Köp
Konflikthantering i professionellt lärarskap

Konflikthantering i professionellt lärarskap | 4:e upplagan

Av Birgitta Friberg (red.) m fl

Pris fr. 381 kr

Köp
Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik | 1:a upplagan

Av Jörgen Dimenäs m fl

Pris fr. 237 kr

Köp
Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi | 1:a upplagan

Av Anita Woolfolk m fl

Pris fr. 571 kr

Köp
Sociala relationer och pedagogiskt ansvar

Sociala relationer och pedagogiskt ansvar | 1:a upplagan

Av Jonas Aspelin m fl

Pris fr. 190 kr

Köp
Undervisning i teori och praktik

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik | 7:e upplagan

Av Gunnar Lindström m fl

Pris fr. 160 kr

Köp
Utbildningsvetenskapens kärna

Utbildningsvetenskapens kärna | 1:a upplagan

Av Bo Jansson m fl

Pris fr. 262 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 7 

 3 

 4 

 7 

 1 

 4 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng