Studera i höst? Läs vår FAQ och tips till dig som ny student 📚

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LKK70G | Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (7,5 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LKK70G vid Göteborgs universitet.


Det sociala livet i skolan

Det sociala livet i skolan : Socialpsykologiska perspektiv | 3:e upplagan

Av Robert Thornberg m fl

Pris fr. 274 kr

Köp
Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna | 4:e upplagan

Av Martyn Denscombe m fl

Pris fr. 318 kr

Köp
Konflikthantering i professionellt lärarskap

Konflikthantering i professionellt lärarskap | 4:e upplagan

Av Birgitta Friberg (red.) m fl

Pris fr. 326 kr

Köp
Ledarskap

Ledarskap : BeGreppbart | 1:a upplagan

Av Mats Alvesson m fl

Pris fr. 135 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 7 

 5 

 2 

 6 

 2 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng