Studera i höst? Läs vår FAQ och tips till dig som ny student 📚

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE303G | Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning f-3 (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE303G vid Örebro universitet.


Barn- och ungdomsforskning

Barn- och ungdomsforskning : Metoder och arbetssätt | 1:a upplagan

Av Soly Erlandsson m fl

Pris fr. 220 kr

Köp
Barns övergångar

Barns övergångar : Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola | 1:a upplagan

Av Jenny m fl

Pris fr. 231 kr

Köp
Bortom lärandet

Bortom lärandet : Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid | 1:a upplagan

Av Gert Biesta m fl

Pris fr. 179 kr

Köp
Bortom PISA

Bortom PISA : Internationell och jämförande pedagogik | 1:a upplagan

Av Christian Lundahl m fl

Pris fr. 340 kr

Köp
Den kvalitativa forskningsintervjun

Den kvalitativa forskningsintervjun | 3:e upplagan

Av Steinar Kvale m fl

Pris fr. 364 kr

Köp
Förskoleklassens didaktik

Förskoleklassens didaktik : Möjligheter och utmaningar | 1:a upplagan

Av Katarina Herrlin m fl

Pris fr. 300 kr

Köp
Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys | 3:e upplagan

Av Andreas Fejes m fl

Pris fr. 293 kr

Köp
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 2:a upplagan

Av Simon Lindgren m fl

Pris fr. 258 kr

Köp
Läroplansteori och didaktik

Läroplansteori och didaktik | 2:a upplagan

Av Ninni Wahlström m fl

Pris fr. 221 kr

Köp
Samhällsvetenskaplig metod

Samhällsvetenskaplig metod | 1:a upplagan

Av Dr. Matthew David m fl

Pris fr. 402 kr

Köp
Svenska läroplaner - Läroplansteori för de pedagogiska professionerna

Svenska läroplaner - Läroplansteori för de pedagogiska professionerna | 1:a upplagan

Av Daniel Sundberg m fl

Pris fr. 371 kr

Köp
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar | 1:a upplagan

Av Christina Forsberg m fl

Pris fr. 226 kr

Köp
Vetenskap, kunskap och praxis

Vetenskap, kunskap och praxis | 1:a upplagan

Av Magdalene Thomassen m fl

Pris fr. 245 kr

Köp
Vetenskapsteori för lärarstudenter

Vetenskapsteori för lärarstudenter | 2:a upplagan

Av Ulf Brinkkjaer m fl

Pris fr. 181 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 7 

 5 

 2 

 5 

 8 

 8 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng